Respect the deadlines for updating

A frissítésre vonatkozó határidők betartása

Ha Ön olyan értékelő határozatot kap, amelyben arra kérik, hogy egészítse ki a regisztrálását, akkor az értékelő határozatban meghatározott határidőn belül meg kell adnia ezeket az információkat.

Ha az anyaggal vagy annak felhasználásával kapcsolatos ismeretei megváltoznak, a regisztrálást saját kezdeményezésére haladéktalanul frissítenie kell. Az (EU) 2020/1435 bizottsági végrehajtási rendelet pontosította a várt dokumentáció-frissítések határidejeit, amelyeket az alábbi táblázat foglal össze:

A frissítés szükségességét kiváltó változás A frissítés benyújtásának határideje A határidő megnyílásának időpontja
A regisztráló jogállásában (például árucikkek gyártója, importőre vagy előállítója), illetve azonosító adataiban, például a névben vagy címben bekövetkezett bármilyen változás 3 hónap A konkrét változás hatálybalépésének napjától számítva.
Az anyag összetételének megváltozása 3 hónap Attól az időponttól számítva, amikor a gyártás vagy az importálás az anyag összetételében bekövetkezett változással megkezdődik.
A regisztráló által gyártott vagy importált éves vagy teljes mennyiségben bekövetkezett változások. 3 hónap/6 hónap (vizsgálati javaslatok esetén) Ha nem kell új adatokat generálni, 3 hónap áll rendelkezésére az aktualizált dokumentáció benyújtására. Ezt a határidőt a magasabb mennyiségi tartomány elérésének időpontjától kell számítani.

Ha új adatokat kell generálni, és a regisztrálás a REACH VII. vagy VIII. melléklete alá tartozik, 3 hónap áll rendelkezésére, hogy tárgyalásokat kezdeményezzen egy vizsgálati laboratóriummal a hiányzó adatok generálására.

Ha a tájékoztatási követelmények a REACH IX. vagy X. melléklete alá tartoznak, akkor 6 hónap áll rendelkezésére, hogy a hiányzó adatokra irányuló vizsgálati javaslatok beépítése érdekében frissítse a regisztrálást, attól az időponttól számítva, amikor megállapította, hogy az említett mellékletekben felsorolt egy vagy több vizsgálat elvégzésére van szükség.
Új azonosított felhasználások és új ellenjavallt felhasználások, amelyekre az anyagot gyártják vagy importálják 3 hónap Új azonosított felhasználás esetén attól az időponttól számítva, amikor a kockázatértékelés elvégzéséhez szükséges összes információt megkapja.

Új ellenjavallt felhasználás esetében attól az időponttól számítva, amikor az adott felhasználással kapcsolatos kockázatokra vonatkozó információk a rendelkezésére állnak.
Új ismeretek az anyagnak az emberi egészséget vagy a környezetet érintő azon kockázatairól, amelyek esetében észszerűen elvárható, hogy a regisztráló tudomást szerezzen róluk. Ez a biztonsági adatlap vagy a kémiai biztonsági jelentés módosítását teszi szükségessé. 6 hónap Attól az időponttól számítva, amikor Ön tudomást szerzett vagy észszerűen elvárható, hogy tudomást szerezzen a szóban forgó új ismeretekről.
Bármilyen változás az anyag osztályozásában vagy címkézésében
  • 6 hónap (saját osztályozás esetén)
  • A harmonizált osztályozás és címkézés kiegészítése, módosítása vagy törlése esetén legkésőbb a módosítás hatálybalépésének időpontjáig kell elvégezni a frissítést.
Új vagy módosított saját osztályozás esetén a határidőt az anyag osztályozásának és címkézésének megváltoztatásáról szóló határozat meghozatalától számítják.
A kémiai biztonsági jelentés vagy a biztonságos felhasználásra vonatkozó útmutató frissítése vagy módosítása 12 hónap Attól az időponttól számítva, amikor megállapítják, hogy szükség van a kémiai biztonsági jelentés vagy a biztonságos felhasználásra vonatkozó útmutató frissítésére vagy módosítására.
A regisztráló felismeri a IX. vagy X. mellékletben felsorolt vizsgálat elvégzésének szükségességét, amely esetben vizsgálati javaslatot kell benyújtani. 6 hónap/12 hónap 6 hónap attól a naptól számítva, amikor a regisztráló megállapítja, hogy a REACH IX. vagy X. mellékletében felsorolt vizsgálatok közül egyet vagy többet el kell végezni.

Ha a kidolgozott vizsgálati javaslat egy anyagcsoportra vonatkozik, a dokumentációt legkésőbb 12 hónappal azt követően be kell nyújtani az ECHA-hoz, hogy a regisztráló vagy regisztrálók megállapítja/megállapítják, hogy el kell végezni a REACH IX. vagy X. mellékletében felsorolt egy vagy több vizsgálatot.
Bármilyen változás a regisztrálásban szereplő információkhoz adott hozzáférési engedély vonatkozásában. 3 hónap A változás bekövetkezésének időpontjától számítva.

További példák, amikor frissítésre van szükség (pl. olyan esetek, amikor a frissítés további vizsgálatokat igényel, a REACH mellékleteinek aktualizálása miatt szükséges frissítések, közös benyújtás keretében történő frissítések), valamint – ha többszörös frissítésre van szükség – a határidő kiszámításának magyarázata az Útmutató a regisztráláshoz című dokumentumban találhatók.