Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Nyújtsa be kérelmét


Ha még nem rendelkezik fiókkal a REACH-IT-ben, hozzon létre egyet. Ha már van fiókja, gondoskodjon róla, hogy minden információ naprakész legyen.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ECHA a REACH-IT-fiókban megadott vállalkozásméretet veszi alapul a kérelem díjának megállapításához.
 

Ha közös kérelem benyújtásában érintett, kövesse az alábbi lépéseket. Ha nem érintett közös kérelem benyújtásában, hagyja ki ezt a lépést, és lépjen tovább a 3. ponthoz.

E lépések részletes leírása a vonatkozó kézikönyvben érhető el.

afa


Hozza létre IUCLID-dokumentációját

Kövesse a kézikönyv útmutatásait. 


 

Nyújtsa be kérelmét REACH-IT-en keresztül

Javasoljuk, hogy kérelmét a kérelem benyújtására szolgáló időszakok első napjaiban küldje el, hogy csökkenjen annak a kockázata, hogy elmulaszt egy adott határidőt amiatt, mert elmarad az üzleti szabályoknak való megfelelés ellenőrzése.

Kövesse a kézikönyv útmutatásait. Közös kérelmek esetében ezt a kérelmet benyújtó kérelmezőnek kell megtennie.


A felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információk véglegesítése

Miután Ön átment az üzleti szabályoknak való megfelelés ellenőrzésén és a számla megküldése előtt az ECHA átnézi a felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információk javasolt, az ECHA honlapján közzéteendő rövid leírását.

Amint az ECHA kialakítja a rövid leírás első változatát, felkéri Önt, hogy megadott határidőn belül tegyen észrevételeket. Az ECHA alapul veszi az Ön észrevételeit a rövid leírás véglegesítéséhez és közli Önnel a végleges változatot.

A felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információk rövid leírásáról szóló értesítéseket és a számlát REACH-IT üzenetek útján küldik el a kérelmezőnek.

A számlán feltüntetett dátumig egyenlítse ki a számlát

 

Az üzleti szabályoknak való megfelelés ellenőrzése, a kérelem benyújtásának határideje és számla

Az üzleti szabályok olyan előfeltételek együttesét jelentik, amelyeknek teljesülniük kell ahhoz, hogy az ECHA megállapíthassa, a kérelem megfelelően kezelhető, illetve az előírt szabályozási folyamatok sikeresen elvégezhetők. Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzleti szabályoknak való megfelelés ellenőrzése csak azt jelenti, hogy a dokumentációt befogadták feldolgozásra, nem pedig azt, hogy a dokumentáció hiánytalan.

Az ellenőrzések elvégzése után az ECHA kiszámítja az engedélyezési kérelem díját és elküldi a számlát. Ahhoz, hogy részesülhessenek a REACH-rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában foglalt átmeneti intézkedések előnyeiből, a kérelmezőknek jóval a kérelem benyújtásának végső határideje előtt be kell nyújtaniuk kérelmeiket, hogy abban az esetben még a végső határidő előtt újra be tudják nyújtani a kérelmet, ha az nem felel meg az üzleti szabályoknak (lásd részletesebben:  Kérdések és válaszok, 571. és 572. ). A díjat a számlán feltüntetett dátumig meg kell fizetni.

A kkv-k ellenőrzése

Az engedélyezési kérelemmel kapcsolatos eljárás során a kkv-k tekintetében ugyanazok az ellenőrzési feltételek érvényesek, mint a regisztrációs eljárás során. Az engedélyezés díjának kézhezvételét követően az ECHA ellenőrzi az állításuk szerint díjkedvezményre jogosult vállalkozások méretkategóriáját. Az ECHA adminisztratív díjat szed be minden, a díjkedvezményre való jogosultságot illetően valótlan állítást közlő regisztrálótól. Ha az ECHA arra a következtetésre jut, hogy a vállalat mérete nagyobb a REACH-rendelet szerinti engedélyezési kérelemben szereplő méretnél, a vállalatnak díjkülönbözetet, valamint adminisztratív díjat kell fizetnie. 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live1