Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Nyújtsa be kérelmét

1. lépés

Ha még nem rendelkezik REACH-IT-fiókkal, hozzon létre egyet! Ha már van fiókja, gondoskodjon róla, hogy minden ott szereplő információ naprakész legyen!

Felhívjuk a figyelmét, hogy az ECHA az Ön REACH-IT-fiókjában megadott vállalkozásméret alapján állapítja meg a kérelem kapcsán fizetendő díjat.

2. lépés

Hozza létre IUCLID-dokumentációját!

Kövesse a kézikönyvben szereplő utasításokat!

3. lépés

Nyújtsa be kérelmét a REACH-IT-en keresztül!

Kövesse a kézikönyvben szereplő utasításokat!

Közös kérelem esetén kövesse a 4. lépéshez tartozó utasításokat!

Küldje be kérelmét a benyújtásra rendelkezésre álló időszak első napjaiban, hogy az adott anyagra vonatkozó kérelem végső benyújtási határidejéig biztosan megfeleljen az üzleti szabályoknak való megfelelés ellenőrzésén!

4. lépés

Ha közös kérelem benyújtásában érintett, kövesse az alábbi ábrán feltüntetett lépéseket.

Ha nem érintett közös kérelem benyújtásában, hagyja ki ezt a lépést, és lépjen tovább a 5. ponthoz.

E lépések részletes leírása a vonatkozó utasításokat tartalmazó dokumentumban érhető el. A dokumentációt benyújtó kérelmezőnek és a társkérelmezőknek minden lépést a REACH-IT-en keresztül kell végrehajtaniuk.

Engedélyezési kérelem benyújtásaNyújtsa be kérelmét közös kérelemként a REACH-IT-en keresztülNyújtson be információt a kérelem által lefedett felhasználásról, hatókörről és a szállítóiláncon belüli szereprőlKüldje el a közös kérelem nevét és biztonsági tokenjét a társkérelmezőknek, hogy ők is megerősítsék részvételüketJelentkezzen be a REACH-IT rendszerbe, és erősítse meg részvételét a kérelem által lefedett felhasználásra, hatókörre és a szállítói láncon belüli szerepre vonatkozó információkbenyújtásávalVárjon, amíg a társkérelmezők megadják a rájuk vonatkozóinformációkatEllenőrizze és véglegesítse a közös kérelmet a REACH-IT rendszerbendokumentációt benyújtó kérelmezőtárskérelmezők

5. lépés

Véglegesítse a felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információkat!

Miután Ön megfelelt az üzleti szabályoknak való megfelelés ellenőrzésén, az ECHA még a számla elküldése előtt ellenőrzi a felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információk javasolt rövid leírását, amely az ECHA honlapján kerül közzétételre.

Amint az ECHA elkészíti a rövid leírás első változatát, felkéri Önt, hogy adott határidőn belül fogalmazza meg észrevételeit. Az ECHA az Ön észrevételei alapján véglegesíti a rövid leírást, majd közli Önnel a végleges változatot.

A felhasználásokkal kapcsolatos átfogó információk rövid leírásáról szóló értesítéseket és a számlát REACH-IT üzenetekben kapja meg.

6. lépés

Egyenlítse ki a számlát a rajta feltüntetett időpontig!

Az üzleti szabályoknak való megfelelés ellenőrzése, a kérelem benyújtásának határideje és számla

Az üzleti szabályoknak való megfelelés ellenőrzése azt hivatott biztosítani, hogy a benyújtott kérelem megfelel a vonatkozó adminisztratív előfeltételeknek. A kérelemnek meg kell felelnie ezen az ellenőrzésen, mielőtt az ECHA megfelelően kezelni tudja a kérelmet, és le tudja folytatni a szükséges szabályozási eljárást. Felhívjuk a figyelmét, hogy az üzleti szabályoknak való megfelelés ellenőrzése csak azt erősíti meg, hogy az Ön által benyújtott dokumentáció feldolgozásra befogadható, nem pedig azt, hogy a dokumentáció hiánytalan.

Miután az ECHA elvégezte ezeket az ellenőrzéseket, kiszámítja az engedélyezési kérelem díját, és elküldi a számlát. Ha részesülni kíván a REACH-rendelet 58. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában foglalt átmeneti intézkedések előnyeiből, jóval a kérelem benyújtásának végső határideje előtt be kell nyújtania kérelmét az ECHA-nak, hogy amennyiben a kérelem nem felel meg az üzleti szabályoknak, még a végső határidő előtt újra be tudja nyújtani a kérelmet (lásd részletesebben: Kérdések és válaszok, 571. és 572.). A díjat a számlán feltüntetett dátumig meg kell fizetni.

A kkv-k ellenőrzése

Az engedélyezési kérelemmel kapcsolatos eljárás során a kkv-k tekintetében ugyanazok az ellenőrzési feltételek érvényesek, mint a REACH szerinti regisztrációs eljárás során. Ha úgy véli, hogy díjcsökkentésre jogosult, az ECHA ellenőrzi, hogy a vállalkozása melyik méretkategóriába tartozik. Amennyiben tévesen minősíti magát kkv-nak, az ECHA a vállalkozás valós mérete alapján fizetendő díjon felül további igazgatási díjat is kiszab.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live2