Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Adatok összegyűjtésére vonatkozó stratégia

Az anyag regisztrálásához szükséges adatok összegyűjtése érdekében kövesse az alábbi négy lépést. Állapodjon meg a társregisztrálóival a munkamegosztás módjáról vagy a munka egy részének vagy egészének kiszervezéséről.

 

1. Gyűjtsön össze minden rendelkezésre álló adatot

Gyűjtse össze az anyagra vonatkozó meglévő vizsgálati / kísérleti eredményeket, és vizsgálja meg azok minőségét.

Tekintse át a rendelkezésre álló szakirodalmat és kézikönyveket. A szakirodalmi adatokat gyakran fel lehet használni az anyag fizikokémiai tulajdonságainak leírására, ha eléggé független forrásnak minősülnek.

 

2. Határozza meg a szükséges információkat

Ismernie kell a regisztrálása szempontjából releváns követelményeket. Ezek az Ön által gyártott vagy behozott anyag mennyiségétől és tulajdonságaitól függenek. Minél nagyobb az anyag mennyisége, annál több információra van szükség.

Ne feledje, hogy a SIEF keretében a legnagyobb mennyiségre vonatkozó tájékoztatási követelményekre a dokumentáció közös részének ki kell terjedni.

Győződjön meg arról, hogy a legújabb vizsgálati előírásokat veszi figyelembe.
Nézze át a releváns REACH mellékleteket (VII-X.).

 

3. Határozza meg a hiányzó adatokat

A tájékoztatási követelmények és a meglévő információk összehasonlítása révén meg kell határoznia:

  • milyen jó minőségű adatok állnak már rendelkezésre a SIEF keretében, és melyeket kell megosztani ugyanazon anyag összes regisztrálójával;
  • milyen adatok hiányoznak a SIEF keretében a megfelelő regisztráláshoz.

Ne feledje, hogy az adatoknak megfelelőnek, megbízhatónak, relevánsnak kell lenni, és teljesíteniük kell a tájékoztatási követelményt.

 

4. Állítsa elő az adatot

Ha meghatározta a hiányzó adatot, meg kell találnia megszerzésének módját.

Ne feledje, hogy állatkísérlet mindig csak végső megoldásként jöhet szóba. Emiatt először az adat előállításának egyéb módjait kell figyelembe vennie. Hasonló anyagok vagy szerkezeti alapú becslések például megfelelők lehetnek.

További információk a Hogyan lehet elkerülni a szükségtelen állatkísérleteket weboldalon találhatók.

Ha azt állapítja meg, hogy új vizsgálat elvégzésével kell előállítani az adatot, vegye fontolóra, hogy egy erre szakosodott vállalatot (laboratóriumot vagy szerződéses kutatószervezetet) bíz meg a vizsgálat elvégzésével. A vizsgálati módszernek megfelelőnek, a vizsgálatnak pedig az anyag szempontjából relevánsnak kell lenni.

A környezettel és emberi egészséggel kapcsolatos tulajdonságokra vonatkozó vizsgálatoknak meg kell felelni a helyes laboratóriumi gyakorlatnak (GLP), míg a fizikokémiai tulajdonságokra vonatkozóknak nem.

Ha az eredmények azt igazolják, hogy az anyag esetlegesen kockázatot jelenthet, tovább kell vizsgálnia, és meg kell határoznia a mennyiségi tartományra vonatkozó követelményeket meghaladó információk megszerzésének módját.

Ne feledje, hogy az általában csak a nagyobb mennyiségben gyártott vagy behozott anyag esetén előírt vizsgálatok (amelyeket a REACH IX. és X. melléklete ismertet) elvégzése előtt, először be kell nyújtania a vizsgálati javaslatot az ECHA-hoz. Csak azt követően végezhetik el Ön és társregisztrálói a vizsgálatot, ha az ECHA elfogadta a javaslatot.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live1