Anyagom regisztrálási kötelezettség alá esik?

Ha már ismeri anyaga azonosító adatait, meg kell állapítania, hogy anyaga regisztrálási kötelezettség alá esik, vagy mentesség vonatkozik rá.

Az ECHA weboldalán ellenőrizheti, hogy anyaga már regisztrálásra került-e. Ez az első információ a tekintetben, hogy anyagát kell-e regisztrálni.

 

1. lépés Vizsgálja meg, hogy anyagára vonatkozik-e regisztrálási mentesség

Az alábbi anyagokra nem vonatkozik regisztrálási kötelezettség, függetlenül azok felhasználási módjától:

 • Polimerek: a polimer REACH szerinti meghatározásának megfelelő anyagokat nem kell regisztrálni, azonban a polimer gyártásához felhasznált monomereket és egyéb anyagokat igen.
 • A REACH V. mellékletében felsorolt anyagok: ez a lista az anyagok 13 szélesebb kategóriáját mutatja be.
 • A REACH IV. mellékletében szereplő anyagok: ez a lista 68 kis kockázatot jelentő, jellemzően természetes eredetű anyagot tartalmaz, ideértve a vizet is.
 • Radioaktív anyagok: az Euratom-irányelv által szabályozott anyagok, amelyek olyan sugárzást bocsátanak ki, hogy az ember és a környezet védelmét biztosítani kell.
 • Védelmi érdekek szempontjából nemzeti mentességet élvező anyagok.
 
2. lépés Vizsgálja meg, hogy anyagának felhasználása mentesül-e a regisztrálás alól
Az alábbi anyagokra csak abban az esetben nem vonatkozik regisztrálási kötelezettség, ha az említett módon kerülnek felhasználásra.
 
Ha az anyagot egyéb módon kívánja felhasználni, akkor az regisztrálási kötelezettséget von maga után.
 • Nem elkülönített intermedierek: olyan intermedierek, amelyeket a szintézis során nem távolítanak el szándékosan (kivéve mintavétel céljából) abból a berendezésből, amelyben a szintézis végbemegy.
 • A termék- és folyamatorientált kutatáshoz és fejlesztéshez (PPORD) felhasznált anyagok: ezek az anyagok öt évig mentesülnek a regisztrálás alól (ez az időtartam meghosszabbítható), ha a PPORD-tevékenységeket bejelenti az ECHA-nak.
 • Élelmiszerekben vagy takarmányokban felhasznált anyagok (az adalék- vagy aromaanyagként való felhasználásokat is beleértve).
 • Emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerekben felhasznált anyagok (hatóanyagok vagy segédanyagok).
 • Biocid termékekben vagy növényvédő szerekben felhasznált hatóanyagok. A felsoroltak már regisztrált anyagoknak tekinthetők.

 

3. lépés Vizsgálja meg, hogy anyagára eredete miatt vonatkozik-e regisztrálási mentesség
Az alábbi anyagokra nem vonatkozik regisztrálási kötelezettség:
 • A már regisztrált újraimportált anyagok.
 • Az újraexportálás céljából vámfelügyelet alatt álló anyagok.
 • Hulladékok: a hulladékokról szóló keretirányelv meghatározása szerint (háztartási, termelési vagy ipari) hulladékként megsemmisített anyagokra nem vonatkozik regisztrálási kötelezettség, azonban a hulladékok visszanyerése során képződött anyagokra általában igen, kivéve
 • a már regisztrált, visszanyert anyagokat.
Az alábbi anyagokra speciális REACH-előírások vonatkoznak, azonban nem mentesülnek a regisztrálás alól:
 
 • Nanorészecskék.
 • Nem veszélyes és nem osztályozott anyagok.
 • Kozmetikai termékekben felhasznált anyagok.
 • Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok.
 • Üzemanyagok.
 • A készítményekben bizonyos határértékek alatti koncentrációban jelen lévő anyagok.
 • Telephelyen elkülönített vagy szállított elkülönített intermedierek.
 • Különös aggodalomra okot adó anyagok.
 • Engedélyköteles vagy korlátozás hatálya alá tartozó anyagok.
 • A 67/548/EGK irányelv alapján, egyéb személyek által bejelentett anyagok.
Ha előzőleg bejelentést nyújtott be, az a REACH szerinti regisztrálásnak minősül, amelyet köteles naprakész állapotban tartani.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)