Keverék osztályozása

Keverék osztályozása


©Uwe Völkner/FOX Fotóügynökség, Lindlar

Ön keverékek előállítója vagy importőre az EU/EGT területén belül?

Ha igen, akkor felelős az Ön által forgalomba hozott keverékek (azaz olyan keverékek, amelyeket az EU/EGT területére importál vagy továbbszállítás céljából előállít) CLP-rendelet szerinti osztályozásáért, címkézésért és csomagolásáért. Tisztában kell lennie az Ön által importált vagy előállított keverék veszélyeivel, és közölnie kell azokat a szállítói láncon belül.

A keverékek forgalmazóit is terhelik CLP szerinti kötelezettségek, pl. ügyelniük kell a keverékek CLP szerinti címkézésére és csomagolására.

A CLP szerinti szerepkörök és kötelezettségek további leírását A CLP-rendelet bevezető útmutatója című dokumentum 2. fejezete ismerteti

Támogatás a feladatkörök értelmezéséhez

A következő oldalak segítséget nyújtanak mindazoknak, akiknek osztályozni kell keverékeiket a CLP-rendelet követelményei szerint. A címkézéssel és a csomagolással kapcsolatos információkat az Útmutató a címkézéshez és csomagoláshoz című dokumentum tartalmazza.

A közölt információ nagyrészt az ECHA Útmutató a CLP-rendelet szerinti feltételek alkalmazásáról és az Útmutató a címkézéshez és csomagoláshoz című dokumentumán alapul, amelyekhez hivatkozások is rendelkezésre állnak. Javasoljuk, hogy olvassa át ezeket a weboldalakat az Útmutató a CLP-rendelet szerinti feltételek alkalmazásáról című dokumentum 1. részével, azon belül is az 1.6. fejezettel együtt, különös tekintettel a keverékekről szóló tartalomra.

Ezenkívül egyéb hasznos forrásokra mutató hivatkozásokat is talál.

Mielőtt elkezdi az osztályozást, javasoljuk, hogy körültekintően gondolja át, rendelkezik-e a szükséges „belső" tapasztalatokkal keverékei osztályozásával kapcsolatban, illetve szüksége van-e külső támogatásra, különösen akkor, ha a keveréke nagyon összetett.

A keverékkel kapcsolatos osztályozási és címkézési kötelezettség teljesítésekor és a biztonsági adatlap (SDS) összeállítása során a kereskedelemben forgalmazott osztályozási, címkézési és SDS szoftverrendszerek különösen hasznosnak bizonyulhatnak. Ugyanakkor tartsa szem előtt, hogy még akkor is felelős keveréke végső osztályozásáért, ha szoftvert használ, vagy külső támogatást vesz igénybe.

Keverék osztályozása