Kkv díjak a REACH és CLP kapcsán

Mielőtt vállalatát KKV-ként bejelenti, ismerje meg a vonatkozó uniós meghatározást. A 2003/361/EK bizottsági ajánlás a mikro-, kis- és középvállalkozások minősítésével kapcsolatos feltételek meghatározásának egyetlen hiteles bázisát jelenti.

Az egyedüli képviselők (Only Representatives – ORs) esetében az OR által képviselt vállalkozás releváns adatai – ideértve a vállalkozás kapcsolt vállalataira és partnervállalataira vonatkozó releváns információkat is – alapján, a bizottsági ajánlással összhangban kell meghatározni annak értékelését, hogy a KKV-kra vonatkozó díjcsökkentés alkalmazható-e.

Ennek tisztázása döntő fontosságú. Ha hibásan jelenti be vállalata méretét, adminisztratív költségek terhelik, és ki kell egyenlítenie a megfelelő díj fennmaradó részét is. Ne feledje, Ön, a regisztráló az, aki teljes mértékben felelős a REACH-IT-en keresztül a dokumentációbenyújtási folyamat keretében közölt információk helyességéért és hitelességért. Az Ügynökség nem vállal felelősséget a harmadik fél által az Ön vállalata méretének, illetve az Ön által egyedüli képviselőként képviselt vállalat méretének meghatározásával kapcsolatban nyújtott tanácsok pontosságát illetően.

A vállalatméret-kategória meghatározása

Részletes iránymutatás a vállalatméret-kategória meghatározásához.

Egyéb információk

Teendők arra az esetre, ha hibásan azonosította a KKV-méretkategóriát

Ha a REACH-IT-en keresztül hibásan azonosította a méretkategóriát, olvassa el a következő iránymutatásokat, hogy tájékoztatni tudja az ECHA-t.

Egyéb információk

 

KKV-hitelesítés

Az ECHA felelős azért, hogy a tisztességes verseny biztosítása érdekében ellenőrizze azon vállalatok méretét, amelyek úgy nyilatkoztak, hogy KKV-díjcsökkentésre jogosultak.

Egyéb információk

Adminisztratív költségek

A bejelentett méretkategóriára vonatkozó hitelesítési eljárást követően az ECHA minden olyan regisztrálóra adminisztratív költségeket vet ki, akik a díjcsökkentés igénybevétele érdekében hibás nyilatkozatot tettek.

Egyéb információk

 

 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)