A társregisztrálók megkeresése

Meg kell osztania az információikat más vállalatokkal, és velük közösen kell regisztrálniuk az anyagukat. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy:

  1. A REACH-IT-n keresztül benyújtott megkeresésben megkérdezheti az ECHA-t, hogy van-e társregisztrálója. Ezzel figyelmezteti a társregisztrálókat is, hogy Ön regisztrálni kíván;
  2. Ha vannak társregisztrálók, egyeztesse velük, hogy ugyanazzal az anyaggal rendelkezik.

A továbbiak leginkább attól függenek, hogy az Ön anyaga már regisztrálva van-e vagy sem.

  • Ha más vállalatok már regisztrálták az Ön anyagát, akkor rendszerint fennáll a közös benyújtás, Önnek pedig csatlakoznia kell ahhoz.
  • Ha az Ön anyagát még nem regisztrálták, de más vállalatok is nyújtottak be megkeresést, akkor Önnek és a társregisztrálóknak meg kell állapodniuk, hogyan működnek együtt a közös regisztrálás érdekében. Ha nincsenek társregisztrálók, saját maga is elkezdheti a közös benyújtást.

A társregisztrálók megtalálása a megkeresés benyújtásával kezdődik, de Ön előre megnézheti, hogy mely anyagok vannak regisztrálva a regisztrált anyagok ECHA adatbázisában.

Megkeresés

Ha regisztrálást tervez, meg kell kérdeznie az ECHA-tól, hogy van-e már regisztráció erre az anyagra.

A megkeresést az IUCLID-ben készítik el, és a REACH-IT alkalmazáson keresztül nyújtják be az ECHA-nak. 

Fontos, hogy a megkeresésben pontosan azonosítsák az anyagot annak biztosítása érdekében, hogy az adatokat megfelelően osszák meg.

Ha az ECHA úgy ítéli meg, hogy a megkeresésben szereplő információk nem elég egyértelműek az anyag azonosításához, felkérik Önt az információk javítására.

Ha a megkeresés sikeres, egy megkeresési számot kap, és az anyag tekintetében hozzáfér a REACH-IT-ben a társregisztrálók oldalához. A társregisztrálók oldalán megtalálja a többi vállalat elérhetőségeit, amelyek megkeresést nyújtottak be vagy regisztráltak ugyanazzal az anyagazonosítóval (pl. EK-szám).

Ugyanakkor a társregisztrálók figyelmeztetést kapnak a REACH-IT-ben, hogy egy új felhasználót adtak hozzá a társregisztrálói oldalhoz.

A társregisztrálói oldalhoz való hozzáférése lejár, ha egy éven belül nem regisztrál. Ha regisztrál, a regisztrálási dokumentációban fel kell tüntetni a megkeresési számát.

Előkészületek a közös benyújtás létrehozására vagy az ahhoz való csatlakozásra

Az alábbi lépések azt mutatják be, hogy a sikeres megkereséstől hogyan lehet eljutni az új közös benyújtás létrehozásának előkészítéséhez, illetve hogyan lehet csatlakozni egy létező közös benyújtáshoz. Magát a létrehozást vagy csatlakozást a 6. szakasz mutatja be: Regisztrálási dokumentáció benyújtása.

Ha nincsenek társregisztrálók, saját maga is előkészítheti a közös benyújtás létrehozását. Az alábbi lépések többsége továbbra is érvényes.

 

1. Jelentkezzen be a REACH-IT-be

A REACH-IT egy informatikai eszköz, amelynek segítségével információkat nyújthat be az ECHA részére, ideértve a megkeresést és a regisztrálást is.

A REACH-IT-et az ECHA honlapjáról érheti el. A bejelentkezéshez a felhasználó azonosítójára és jelszavára van szükség. Amennyiben még nincs felhasználói fiókja, hozzon létre egyet.

 

2. Lépjen be a társregisztráló oldalra

A REACH-IT-ben a Keresés menüből kattintson a „Társregisztrálók” lehetőségre, ahol az anyagazonosító (pl. EK-szám) megadásával megtalálhatja a társregisztrálók oldalát.

A „Regisztrálók” részben láthatók azok a vállalatok, amelyek adott esetben regisztrálták az anyagot, valamint az elérhetőségeik és a közös benyújtásban betöltött szerepük.

A „Potenciális regisztrálók” részben láthatók azok a vállalatok, amelyek megkeresést nyújtottak be az anyagról, de még nem regisztráltak; az elérhetőségeik is meg vannak adva. Az Ön vállalata is itt lesz feltüntetve.

 

3. Ellenőrizze elérhetőségeit a társregisztrálók oldalán

Mivel közösen kell regisztrálniuk, fontos, hogy naprakész legyen az elérhetősége, hogy a társregisztrálók megtalálhassák.

A társregisztrálói oldalon látható, Önre vonatkozó elérhetőségi adatok a megkeresésben megadott, rendszerint az Ön vállalatánál dolgozó személyhez vagy egy harmadik fél képviselőhöz tartozó adatok.

Döntse el, hogy megtartja a megkeresésben megadott jelenlegi elérhetőségi adatokat, vagy frissíti azt.

 

4. Ellenőrizze, hogy létezik-e a közös benyújtás

A társregisztrálói oldalon kattintson a „Közös benyújtás” gombra. A „Közös benyújtás keresése” oldalra kerül, ahol jelölje be a „Mutassa a többi közös benyújtást?” négyzetet. Ellenkező esetben a találatok között csak azok a közös benyújtások jelennek meg, amelyeknek már tagja.

A keresési eredmények megadják az anyagra vonatkozó, már létező közös benyújtásokat. Ha nem nyújtott be megkeresést, a keresés nem hoz fel eredményeket.

Ha nincs közös benyújtás, készüljön fel annak létrehozására a társregisztrálókkal.

Ha van közös benyújtás, ellenőrizze, hogy a típusa megfelel-e az Ön regisztrálásának:

  • ha intermedierként használt anyagot fog regisztrálni, amelyet szigorúan ellenőrzött feltételek mellett (gyártanak vagy) használnak, akkor a saját anyaga tekintetében csatlakozhat egy „teljes” (szokásos) közös benyújtáshoz vagy egy „köztes” közös benyújtáshoz;
  • ha teljes regisztrálást tervez, akkor csak „teljes” közös benyújtáshoz csatlakozhat. Ha csak egy „köztes” közös benyújtás létezik, megegyezhet a létező közös benyújtás tagjaival, hogy csatlakoznak egy „teljes” közös benyújtáshoz, vagy saját „teljes” közös benyújtást készítenek.

Még ha nem is regisztrálták az anyagot, akkor is lehetséges, hogy a közös benyújtást más (korábbi) megkeresők már létrehozták.

 

5. Vegye fel a kapcsolatot a társregisztrálóival és válaszoljon a kérdéseikre

Ha létre kell hozni egy közös benyújtást, a társregisztrálói oldalon megadott elérhetőségeken keresztül vegye fel a kapcsolatot a társregisztrálókkal, hogy megvitassák a további lépéseket.

Ha csatlakozik egy közös benyújtáshoz, vegye fel a kapcsolatot a vezető regisztrálóval „Közös benyújtás keresése” oldalon található elérhetőségeken keresztül.

Általában a legegyszerűbb, ha e-mailben veszi fel a kapcsolatot a társregisztrálókkal vagy a vezető regisztrálóval. A REACH-IT rendszerben nem tud kapcsolatba lépni velük.

Válaszoljon a társregisztrálóknak, amikor a regisztrálási szándékukat illetően felveszik Önnel a kapcsolatot.

 

6. Egyeztessen az anyagok egyezőségéről a társregisztrálóival

Miután kapcsolatba lépett a társregisztrálókkal, meg kell határoznia az anyagok egyezőségét.

Az anyagok egyezőségének megállapításához minden társregisztrálónak – köztük Önnek is – meg kell határoznia az anyag nevét az Útmutató az anyagoknak a REACH és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez című dokumentum alapján (lásd még az 1. szakaszt: A portfólió ismerete).

Ha azonos a név, az anyagok azonosnak tekinthetők.

Ha az anyagok egyezőségéről folytatott megbeszélések során bizalmas üzleti információkkal (CBI) kapcsolatos aggodalmai vannak, szerződésjogi szempontból még a munka megkezdése előtt készüljön fel erre.

 

7. Egyeztessen a közös benyújtás anyagazonosítási profiljáról

A közös regisztrálásra felkészülő társregisztrálóknak is együttesen kell alkalmazniuk az Útmutató az anyagoknak a REACH és a CLP-rendelet szerinti azonosításához és megnevezéséhez című dokumentum III. függelékében foglalt elveket, hogy meg tudják határozni az anyag határait, amik megfelelnek a közösen benyújtandó adatoknak.

Ezt anyagazonosító adatokat tartalmazó profilnak nevezik, és a vezető regisztráló regisztrálási dokumentációjában kell megadni.

Ha egy közös benyújtáshoz csatlakozik, ellenőriznie kell, hogy az anyag az anyagazonosító adatokat tartalmazó, a társregisztrálók által elfogadott profil keretein belül van. Ha az anyag az anyagazonosító adatokat tartalmazó profil keretein kívül van, akkor meg kell állapodnia a társregisztrálókkal az anyagazonosító adatokat tartalmazó profil hatályának kiterjesztéséről vagy arról, hogy az anyag nem tartozik e közös benyújtás hatálya alá.

Amint megállapodnak abban, hogy az anyagok azonosak, és minden társregisztráló – köztük Ön is – megfelel a közös benyújtás anyagazonosító adatokat tartalmazó profiljának, elkezdhetik a közös munkát a közös regisztráláshoz szükséges adatok és a költségek megosztásával kapcsolatban (lásd a 3. szakaszt: A munka megszervezése a társregisztrálókkal).

 

8. Ismerje meg a közös benyújtás feladatait és tevékenységeit

A közös benyújtásban két hivatalosan is elkülönülő pozíció van: a vezető regisztráló és – amennyiben vannak – a tagként regisztrálók. Ugyanakkor, minden társregisztráló felelős a munka ütemezéséért és előrehaladásáért, a regisztrálás közös részeinek tartalmáért, valamint a regisztrálás saját részeinek tartalmáért.

A közös benyújtás létrehozásakor a társregisztrálók megválasztják a vezetőt regisztrálót (lásd a 3. szakaszt: A munka megszervezése a társregisztrálókkal). A vezető regisztrálónak meg kell állapodnia a társregisztrálókkal, és a REACH-IT-en keresztül először be kell nyújtania a regisztrálás közös részét, mielőtt még a tagok benyújthatják saját regisztrálásukat. A vezető regisztrálónak továbbá ki kell osztani a tagok részére a biztonsági token számokat, hogy csatlakozni tudjanak a közös benyújtáshoz (lásd a 6. szakaszt: Regisztrálási dokumentáció benyújtása).

A többi feladat tekintetében a társregisztrálókkal együtt kell eldöntenie, hogyan működnek együtt. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy eldöntik, kinek mi a feladata, illetve bizonyos feladatokat kiszerveznek-e vagy sem. A megállapodást rendszerint dokumentálják.

A megállapodásnak tartalmaznia kell azokat a tevékenységeket, amelyeket a társregisztrálóknak végre kell hajtaniuk a regisztráláshoz (lásd a 3., 4., 5. és 6. szakaszt), valamint a regisztrálás naprakészen tartásához (lásd a 7. szakaszt). Ezek közé az alábbiak tartoznak:

  • Adminisztratív feladatok: kommunikációs kapcsolattartási pontok létrehozása, a számlák és kifizetések kezelési módszerének megszervezése, megtérítési rendszerek kidolgozása és nyilvántartások vezetése.
  • A dokumentáció tartalmának előkészítése: meglévő adatok összegyűjtése, új adatok megszerzése, adatok minőségének megvitatása, megállapodás a közösen benyújtandó adatokról, adatok megosztási költségeivel kapcsolatos tárgyalások, kémiai biztonsági értékelések elvégzése, osztályozás elvégzése, valamint kémiai biztonsági jelentés elkészítése.
  • IUCLID dokumentáció elkészítése és benyújtása: a regisztrálás közös részének elkészítése a IUCLID-ben, a dokumentáció benyújtása az ECHA-nak, valamint a számla és üzenetek nyomon követése a REACH-IT-ben.

Ha egy közös benyújtáshoz csatlakozik, akkor Ön rendszerint tagként regisztráló lesz. A korábbi társregisztrálók már megválasztották a vezető regisztrálót, és eldöntötték, hogyan működjenek együtt. Ezt rendszerint megállapodásban dokumentálják. Az adatok megosztására és a közös benyújtásra vonatkozó megállapodás módjáról további információt a 3. szakaszban talál. A vezető regisztrálótól általában kap egy biztonsági token számot, amellyel csatlakozhat a közös benyújtáshoz a REACH-IT-ben.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)