Hogyan határozza meg a vállalat méretét?

Az alábbi útmutató lépésről-lépésre bemutatja, hogyan kell meghatározni a vállalkozás méretét a 2003/361/EK bizottsági ajánlással összhangban.

1. lépés

A vállalkozás méretének meghatározásához szükséges adatok megállapításának első lépéseként azt kell felmérni, hogy a regisztrációnak a REACH-IT-en keresztüli benyújtásakor / a dokumentációnak a biocid termékekről szóló rendelet szerinti kis- és középvállalkozás státusz szempontjából történő ellenőrzésre való benyújtásakor a vállalkozás önálló vállalkozás, partnervállalkozás vagy kapcsolódó vállalkozás-e, a 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének 3. cikkével összhangban.

Általában véve:

  • A vállalkozásönálló vállalkozás , ha a 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének 3. cikkében foglaltak alapján nem minősül partnervállalkozásnak vagy kapcsolódó vállalkozásnak. Például egy vállalkozás önállónak minősül, ha 25%-nál kisebb részesedést birtokol bármely más vállalkozásban (annak tőkéjéből vagy szavazataiból), és ha más vállalkozás nem rendelkezik 25%-ot meghaladó részesedéssel a vállalkozásban.
  • A vállalkozás egy másik vállalkozás partnervállalkozásának minősül, ha akár önmagában, akár egy vagy több – a 2003/361/EK bizottsági ajánlás melléklete 3. cikkének (3) bekezdése szerinti – kapcsolódó vállalkozással együtt egy másik vállalkozásban legalább 25%-os, de legfeljebb 50%-os részesedéssel rendelkezik.
  • A vállalkozás egy másik vállalkozás kapcsolódó vállalkozásának minősül, ha a másik vállalkozás szavazati jogaiban több mint 50%-os részt birtokol, és/vagy ha a vállalkozás közvetlenül vagy közvetve ellenőrzést gyakorol – vagy képes ellenőrzést gyakorolni – egy másik vállalkozás ügyei felett.

Azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy – vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja – révén ilyen jellegű kapcsolatban állnak, ugyancsak kapcsolódó vállalkozásnak tekintendők, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymáshoz közeli piacokon folytatják (az olyan termékek vagy szolgáltatások piacán, amelyek az érintett piachoz képest közvetlenül ellátó vagy továbbfelhasználó helyzetben vannak).

  • Ha egy vállalkozás tőkéjének vagy szavazati jogainak legalább 25%-a felett közvetlen vagy közvetetten, önmagában vagy közösen ellenőrzést gyakorol egy vagy több közjogi intézmény, a vállalkozás nem tekinthető kkv-nak.

Az ajánlás melléklete 3. cikke (2) bekezdésének második albekezdésében felsorolt befektetőkre – mint például egyetemek vagy autonóm helyi hatóságok –, amelyek közjogi intézményi státusszal rendelkeznek, ez a szabály nem vonatkozik. Ezek anélkül rendelkezhetnek 25% és 50% közötti részesedéssel egy vállalkozásban, hogy elveszítenék kkv-státuszukat.

Tovább a 2. lépéshez

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)