Vegyi anyagok felhasználója

A legtöbb iparág, még a legkisebb vállalatok is használnak fel vegyi anyagot. A veszélyes anyagok a kockázatok közvetítése és a balesetek elkerülése érdekében címkézésre kerülnek. Biztonsági adatlapot ugyancsak mellékelnek az anyagokhoz. 

Ön bizonyára megkezdte a helyes kockázatkezelési gyakorlatok végrehajtását, azonban felmerül a kérdés: minden jogszabályban meghatározott jogával és kötelezettségével tisztában van? Minél veszélyesebb anyagot vagy keveréket használ fel, annál nagyobb az elvárás Önnel és szállítójával szemben.

Hogyan használhatja fel a vegyi anyagokat?

A vegyi anyagoknak számos felhasználási módja ismeretes:

  • összekeverés útján készítmények előállítása és forgalomba hozatala;
  • árucikkek gyártása (például gépjármű-gumiabroncsok, papíráru, bútorok, ruházat);
  • eljárások (például tisztítás, festés, kenés) részeként;
  • a nyújtott szolgáltatás (például vegytisztítás, autójavítás, építőipar, festés) keretében.  

Önnek egyértelmű szerepe van a vegyi anyagok biztonságos használatának ösztönzésében, amelyet a REACH- és a CLP-rendelet továbbfelhasználói szerepkörként azonosít. 

Ön továbbfelhasználónak minősül,, amennyiben:

  • az EGT területén rendelkezik székhellyel;
  • az Ön által felhasznált anyag vagy keverék szállítójának is az EGT területén van a székhelye;
  • ipari vagy foglalkozásszerű tevékenységei során vegyi anyagot használ fel (lásd fent).

Ön nem minősül továbbfelhasználónak, amennyiben:

  • az Ön által felhasznált anyag szállítója az EGT-n kívüli székhellyel rendelkezik, és nem jelölt ki egyedüli képviselőt az anyag regisztrálása és az anyag uniós piacon való elérhetőségének biztosítása céljából. Ebben az esetben Ön importőrnek tekintendő.
  • Ön csak tárolja és forgalomba hozza a vegyi anyagokat (anélkül, hogy megváltoztatná azok összetételét vagy csomagolását). Ekkor Ön forgalmazói szerepkört tölt be.
  • Megvásárolja a terméket és az ipari/foglalkozásszerű felhasználástól eltérő célra használja fel. Ebben az esetben Ön fogyasztó.

Mi az Ön feladata?

A továbbfelhasználók számára a regisztrálás nem feltétel, azonban kötelesek:

 

A vegyi anyagok biztonságos használata

A vegyi anyagok biztonságos használatáért valamennyi vállalat jogi felelősséggel tartozik, amely ipari vagy foglalkozásszerű tevékenységei során vegyi anyagot kezel.

Ön vállalata méretétől és a szállítói láncban betöltött szerepétől függetlenül köteles megfelelni a REACH szerinti követelményeknek. Végre kell hajtania a szállító által biztosított biztonsági adatlapon szereplő üzemi feltételeket és kockázatkezelési intézkedéseket.

Továbbá tájékoztatnia kell szállítóit a vegyi anyagok felhasználásáról, különösen, ha felhasználásaira nem vonatkoznak a kapott információk vagy a biztonsági útmutatások nem megfelelők.

 

Keverékek biztonságos szállítása

Ha vegyi anyagokból keverékeket állít elő és azokat forgalomba hozza, fontos, hogy biztosítsa fogyasztói számára a termékek biztonságos használatát.

Közölnie kell velük a biztonságos használatra vonatkozó megfelelő információkat. Továbbá a forgalomba hozatal előtt minden keveréket osztályoznia kell. Ha a keverék veszélyes, címkével kell ellátnia annak érdekében, hogy a munkavállalók és a fogyasztók kezelni tudják a felmerülő kockázatokat.

2015. június 1-jétől fontos változások léptek életbe. Az Ön által forgalomba hozott veszélyes keverékeket az új CLP-rendelet követelményeinek megfelelően kell osztályozni, címkézni és csomagolni.

A szállítókkal és a fogyasztókkal folytatott hatékony kommunikáció révén hozzájárulhat a megfelelő információ szállítói láncban történő továbbításához.

 

A biocid termékek kizárólag egy megadott célra való felhasználása

A biocid termékek természetüknél fogva veszélyesek és káros hatást gyakorolhatnak az emberre, az állatra és a környezetre. A hatóanyagok felhasználását csak konkrét terméktípusok tekintetében hagyták jóvá. Speciális követelmények vonatkoznak a biocid termékek címkézésére és csomagolására biztonságos felhasználásuk biztosítása érdekében.

Categories Display