Egyedüli képviselő

Az EGT-n kívüli vállalatok európai székhellyel rendelkező egyedüli képviselőt jelölhetnek ki annak érdekében, hogy a REACH-rendeletnek való megfelelés érdekében átvegye az importőrök feladatait és felelősségi köreit. Termékeik tekintetében ez az EGT piacához való hozzáférés leegyszerűsítésére, a szállítás biztosítására és az importőrök felelősségi körének csökkentésére irányul.

Az egyedüli képviselőkre az alábbi követelmények vonatkoznak:

 • fizikailag az EGT területén letelepedett természetes vagy jogi személy; 
 • kellő tapasztalattal rendelkezik az anyagok és a kapcsolódó információk gyakorlati kezelése terén;
 • kijelölése az EGT-n kívüli szereplőkkel (gyártó, keverékek előállítója vagy árucikkek gyártója) történő kölcsönös megállapodás révén történik;
 • felelős a REACH szerinti, importőrökre vonatkozó jogi követelményeknek való megfelelésért.

Az egyedüli képviselők egynél több EGT-n kívüli szállítót is képviselhetnek, azonban a rájuk vonatkozó információkat külön kell kezelniük.

Az EGT-n kívüli vállalatnak az adott szállítói láncon belül tájékoztatnia kell az importőr(öke)t az Ön egyedüli képviselőként való kinevezéséről. Ezek az importőrök a REACH szerint továbbfelhasználónak tekintendők.

Ön nem minősül egyedüli képviselőnek, ha

 • EGT-n kívüli szállítója forgalmazó;
 • egyedüli szerepköre az, hogy harmadik fél képviselőként szerepet vállaljon a REACH adatmegosztási folyamatában.

Mi az Ön feladata?

Önre az importőrökre vonatkozó regisztrálási kötelezettségek, valamint egyedüli képviselői szerepkörében kiegészítő követelmények vonatkoznak.

 

Regisztrálás előkészítése és végrehajtása

Önnek regisztrálnia kell az anyagot az ECHA-nál. Ez az „adatok hiányában a forgalomba hozatal tilalma" alapelvként ismeretes.

Tájékoztatást kell adnia az anyag tulajdonságairól és veszélyeiről, beleértve annak biztonságos használatát. A kért információk mennyiségét az importált mennyiség és az anyaggal kapcsolatos veszélyek határozzák meg. Minél kisebb a mennyiség és minél kevésbé veszélyes az anyag, annál kevesebb információt kell közölnie.

Ellenőrizze, hogy megtörtént-e az anyag előzetes regisztrálása. Amennyiben nem, és esedékes a késői előzetes regisztrálása, legkésőbb 2018. május 31-re regisztrálnia kell. Ha ez nem történik meg, az anyagot az EGT piacán való forgalomba hozatal előtt kell regisztrálnia.

A regisztrálást ugyanazon anyag gyártóival és EGT-importőreivel közösen kell végrehajtani. A regisztráláshoz szükséges adatokat is meg kell velük osztani.

Az EGT-n kívüli vállalat és az Ön teendőit a Guidance on Registration (Útmutató a regisztráláshoz) című dokumentum és az EU-n kívüli gyártókra vonatkozó weboldalak részletezik.

Importőri kötelezettségein túlmenően az Önre vonatkozó speciális követelmények az alábbiak:

 • az importőrök (jelen esetben továbbfelhasználók) tájékoztatása azzal a céllal, hogy biztonsági adatlapot tudjanak összeállítani és nyilvántartást vezetni a biztonsági adatlapok legutóbbi aktualizálásairól az Ön által folytatott tevékenység során;
 • az importőrök és az általuk importált mennyiségek jegyzékének elkészítése és naprakész állapotban tartása. A jegyzéket kérésre be kell nyújtani a végrehajtó hatóságok számára.

 

Intézkedések a különös aggodalomra okot adó anyagok tekintetében

Ha az anyag különös aggodalomra okot adó anyagként került azonosításra, és felkerült a REACH engedélyezési jelöltlistára, az további kötelezettségeket jelent az EGT-importőrök és az Ön számára.

 • Az önmagában vagy keverékben importált anyagoknál a meglévő biztonsági adatlapot aktualizálni kell. Egyedüli képviselőként (függetlenül attól, hogy Ön-e a tényleges szállító) köteles nyilvántartást vezetni a biztonsági adatlapok aktualizálásáról.
 • Az importált árucikkben előforduló anyagok esetében, bizonyos feltételek mellett előfordulhat, hogy a behozataltól számított hat hónapon belül értesítenie kell az ECHA-t.

 

A szerepkör tisztázása az engedélyezési eljárásban

Amennyiben Ön EGT-n kívüli vállalatot képvisel, amelynek egyik anyaga szerepel az engedélyezési kötelezettség alá eső anyagok listáján, köteles tájékoztatni a vállalatot a termékét érintő következményekről.

Ha a REACH szerinti engedélyezési eljárás tekintetében nincs érvényben általános vagy egyedi mentesség, az EGT-n kívüli vállalatnak döntést kell hoznia arról, hogy leállítja az anyagnak az EGT piacára irányuló kivitelét vagy engedélyezési kérelmet nyújt be. Ha az EGT-n kívüli vállalat engedélyezési kérelem benyújtása mellett dönt, kinevezhetik Önt azzal a céllal, hogy járjon el az érdekükben.

 

A korlátozásoknak való megfelelés

Ha az anyag által az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kockázatok nem ellenőrizhetők, az anyagra az EGT területén korlátozás vonatkozhat.

Ez a következőket jelentheti:

 • teljes tilalom
 • az értékesítés és a meghatározott felhasználások korlátozása, illetve
 • a keverékekben és árucikkekben előforduló anyag koncentrációjának korlátozása

Példaként említhető az azbeszt betiltása, az ólom ékszerekben való felhasználásának és értékesítésének korlátozása, valamint a bőripari termékekben előforduló hat vegyértékű króm koncentrációjának korlátozása.

Ön köteles tájékoztatni az EGT-n kívüli vállalatot az új korlátozásokról és a terméküket érintő következményekről. Továbbá köteles nyilvántartást vezetni (függetlenül attól, hogy Ön-e a tényleges szállító) a biztonsági adatlapok aktualizálásáról, az új korlátozásokra vonatkozó információkat is beleértve.

Categories Display