A benyújtástól a határozathozatalig

A dokumentáció benyújtását követően az alábbi lépésekre kerül sor:

 

1. Üzleti szabályok szerinti ellenőrzés

Az üzleti szabályok szerinti ellenőrzés biztosítja, hogy az ECHA fel tudja dolgozni a dokumentációt. Az ECHA ellenőrzi például, hogy a dokumentáció IUCLID formátuma megfelelő-e, és hogy bizonyos adminisztratív információk összhangban állnak-e az adatbenyújtás típusával.

Az üzleti szabályoknak való megfelelés csak azt jelenti, hogy a dokumentáció feldolgozás céljából elfogadásra került, és nem azt, hogy a regisztrálás befejeződött. Ha megfelelt az üzleti szabályok szerinti ellenőrzésen, adatbenyújtási számot fog kapni. Ezt a számot kell használni hivatkozási számként minden további levelezésben a regisztráláshoz kapcsolódóan, amíg a regisztrációs számot nem kapja meg.

Ha a dokumentáció nem felel meg az üzleti szabályok szerinti ellenőrzésen, ki kell javítania és újból be kell nyújtania.

 

2. Technikai hiánytalansági ellenőrzés

Miután a dokumentáció feldolgozásra elfogadásra került, a következő lépés a technikai hiánytalansági ellenőrzés. Ennél a lépésnél azt ellenőrzik, hogy a dokumentáció tartalmaz-e a REACH által előírt minden információt. Ez az ellenőrzés azoknak az elemeknek a manuális ellenőrzését is jelenti, amelyek automatikusan nem ellenőrizhetők. Ha hiányzik adat, akkor a teljes dokumentációt újból be kell nyújtani a megadott határidőn belül.

Ha a dokumentáció nem felel meg a technikai hiánytalansági ellenőrzésen, csak egyetlen lehetősége van az újabb adatbenyújtásra. Vegye fel a kapcsolatot az ECHA Információs szolgálatával, ha nem biztos abban, hogy milyen információkat kell még megadnia. Ha az adatbenyújtás második alkalommal sem felel meg az ellenőrzésen, újból kell kezdenie az adatbenyújtást. Ha kifizette a regisztrációs díjat, azt nem térítik vissza.

 

3. Számla a regisztrációs díjról

A technikai hiánytalansági ellenőrzéssel egyidejűleg a REACH-IT-en keresztül számlát fog kapni a regisztrációs díjról. A számlát az esedékesség napjáig meg kell fizetni.

Ha nem fizeti meg a számlán szereplő teljes díjat határidőre, a dokumentációt elutasítják, és újból kell kezdenie az adatbenyújtást. Az ECHA nem tudja elfogadni a késedelmes fizetéseket. Ha késedelmesen fizet, a regisztrálást elutasítják, és újból kell kezdenie az adatbenyújtást. Elutasítás esetén az ECHA nem téríti vissza a megfizetett díjat.

 

4. Döntés a regisztrálásról

Az ECHA döntését a regisztrálásról a REACH-IT-en keresztül fogja megkapni.

A sikeres technikai hiánytalansági ellenőrzést és a számla kiegyenlítését követően a dokumentáció teljesnek minősül, és regisztrációs számot kap. A regisztrálás időpontja az az időpont, amikor megkapja az adatbenyújtás számát az ECHA-tól.

Ha a dokumentáció másodszorra sem felel meg a technikai hiánytalansági ellenőrzésen, vagy ha nem fizeti meg a díjat határidőben, a dokumentációt elutasítják.

 

5. Információk közzététele a dokumentációból

Az ECHA a honlapján automatikusan közzéteszi az összes nem bizalmas jellegű információt a regisztrálási dokumentációból. Kérheti az információk bizalmas kezelését, amit az ECHA megvizsgál. Ha a kérelem nem kellően indokolt, az információ nyilvánosságra kerül. További információt honlapunkon az Információk közzététele a dokumentációkból weboldalon talál.

rAz ügyfelek tájékoztatása

Előfordulhat, hogy a regisztrálást követően aktualizálni kell az anyag biztonsági adatlapját.

A biztonsági adatlapokat a következő esetekben kell aktualizálni:

  • Ha új információja van az anyag veszélyeiről vagy a kockázatkezelési intézkedésekről.
  • Ha az anyag felhasználását engedélyezték vagy elutasították.
  • Ha az anyag felhasználását korlátozták.

Ha a REACH szerinti regisztrálást követően aktualizálja az anyag biztonsági adatlapját, ne feledje feltüntetni azon a regisztrációs számot.

A regisztrálási dokumentáció folyamatos aktualizálása

Az Ön feladata a regisztrálási dokumentáció folyamatos frissítése. Erre a következő esetekben van szükség:

  • Megváltoztatja az anyag összetételét;
  • Növeli a gyártási mennyiséget, és új mennyiségi tartományba lép át;
  • Ha új információt kap például az anyag osztályozásával és címkézésével kapcsolatban.

Ne feledje a vállalati információk és egyéb adminisztratív információk frissítését sem.

Az aktualizálásokat a lehető leghamarabb be kell nyújtani az ECHA-hoz a REACH-IT-en keresztül. Egyes aktualizálások díjkötelesek.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)