Tájékoztatási követelmények: Évente 10-100 tonna

Az évi 10-100 tonna mennyiségben gyártott vagy importált anyag regisztrálása érdekben meg kell adnia a fizikokémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságokra vonatkozó adatokat. További információ a REACH VII-VIII. mellékletében található.

A célja az, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján megállapodásra jusson a társregisztrálókkal az anyag megfelelő osztályozásáról és címkézéséről.

Továbbá, a kémiai biztonsági jelentésben dokumentálnia kell a kémiai biztonsági értékelés eredményeit. A REACH I. melléklete meghatározza a kémiai biztonsági jelentések elkészítésével kapcsolatos általános rendelkezéseket.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)