Tájékoztatási követelmények: Évente 10-100 tonna

Egy anyagnak a 10–1000 tonna mennyiségi tartományban történő regisztrálásához meg kell adnia a REACH VII–VIII. mellékletének 1. oszlopában meghatározott információkat, amelyek bizonyos fizikai-kémiai adatokból, toxikológiai információkból és ökotoxológiai információkból állnak. A 2. oszlop az adott tulajdonságokra vonatkozó alkalmazkodási lehetőségeket határozza meg. A kért szokásos információtartalmat a XI. melléklet általános szabályai szerint ki lehet igazítani.

Emellett a REACH I. mellékletében megköveteltek szerint dokumentálnia kell a kémiai biztonsági értékelésének (CSA) eredményeit a kémiai biztonsági jelentésben (CSR). A társregisztrálók között megállapodásra kell jutni arról, hogy a vezető regisztráló közösen nyújtja-e be a CSR-t, vagy pedig az egyes regisztrálók külön-külön nyújtják be saját kémiai biztonsági jelentésüket. Lehetőleg a megfelelő osztályozásról és címkézésről is meg kell állapodni a társregisztrálókkal.

A jó CSA alappilléreit az osztályozásra vonatkozó megbízható következtetések, valamint a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező és nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (PBT/vPvB) tulajdonságok értékelése alkotják, mivel az expozíciós értékelés és a kockázatjellemzés az osztályozáson és a PBT/vPvB-kritériumok teljesítésén alapul.

A vizsgálati javaslat készítésére vonatkozó kötelezettség akkor is fennáll, ha a potenciális regisztrálók a mellékletek 2. oszlopában szereplő szabályok alkalmazásának eredményeként a IX. vagy X. melléklet szerinti (magasabb szintű) vizsgálatokat javasolnak a VII. és VIII. mellékletekben szereplő, egységesen előírt követelmények helyett.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)