Importőr

Világszerte az uniós jogszabályok határozzák meg a vegyi anyagokra vonatkozó legszigorúbb biztonsági előírásokat. Az Ön felelőssége biztosítani, hogy az EGT területére behozott vegyi anyagok és termékek megfeleljenek ezen követelményeknek. 

Ön importőrnek minősül, ha a vegyi anyagot közvetlenül az EGT-n kívüli székhellyel rendelkező szállítótól vásárolja, majd hozza be az EGT területére.

Amennyiben az EGT-n kívüli szállítója az EGT-n belüli egyedüli képviselőt jelölt ki az anyag regisztrálásához, Ön a REACH szerint továbbfelhasználónak tekintendő.

Mi az Ön feladata?

Ez a behozott termékek típusától függ:

 • anyagok (beleértve a fémeket is)
 • keverékek (például festékek, kenőanyagok) vagy
 • árucikkek (például gumiabroncsok, bútorok és ruházat)

Amennyiben veszélyes terméket hoz forgalomba, egyéb követelményeknek is meg kell felelnie. 

 

Anyagokat vagy keverékeket importál?

Ha Ön a vegyi anyagot közvetlenül az EGT-n kívüli székhellyel rendelkező vállalattól vásárolja, majd hozza be az EGT területére, ugyanaz a felelősségi köre, mint a gyártóknak. Az EGT piacához való hozzáférés érdekében regisztrálnia kell az anyagot. 

Ha keveréket vásárol, a követelmények a keverékben elforduló minden egyes anyagra vonatkoznak.

 

Veszélyes vagy szabályozás alá eső anyagot vagy keveréket importál?

Az EGT piacán történő forgalomba hozatal előtt meg kell állapítania az anyag vagy a keverék veszélyességét a CLP-rendeletben meghatározott osztályozási kritériumok alkalmazásával. Ezt az önmagában vagy keverékben előforduló anyagok mindegyikére vonatkozóan el kell végeznie, függetlenül a szállítási mennyiségektől.

Az osztályozás, a címkézés és a csomagolás minden veszélyes anyag és keverék tekintetében kötelező

Egy anyag vagy keverék veszélyesként való osztályozása speciális címkézési és csomagolási követelményeket von maga után. A termék forgalomba hozatalát követő egy hónapon belül értesítenie kell az ECHA-t az önmagában vagy keverékben előforduló veszélyes anyagok forgalomba hozataláról. A megfelelő információkat a biztonsági adatlapon kell megadnia, és veszélyt jelző címkéket kell alkalmaznia a kockázatok közvetítéséhez és a fogyasztók általi biztonságos kezelés biztosításához.

Különös aggodalomra okot adó anyagok

A REACH kritériumokat határoz meg az emberi egészség és a környezet tekintetében különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC-k) azonosítása érdekében. A kritériumokat teljesítő anyagok rendszeres jelleggel azonosításra kerülnek. Az anyagok felkerülnek az engedélyezési jelöltlistára, amely minden évben júniusban és decemberben aktualizálásra kerül és megjelenik az ECHA weboldalán.

Ez a REACH szerinti engedélyezési eljárás első lépése, amelynek célja az EGT piacán előforduló legveszélyesebb anyagok által előidézett kockázatok kézben tartása és végső soron az anyagok megvalósítható, biztonságosabb alternatívákkal való helyettesítése.

Ha az Ön által önmagában vagy keverékben importált anyagot különös aggodalomra okot adó anyagként azonosítva kerül fel az engedélyezési jelöltlistára, egyéb jogi kötelezettségének eleget téve közölnie kell az anyag biztonságos használatára vonatkozó információkat fogyasztóival.

Továbbra is szállíthatja az anyagot, azonban figyelemmel kell követnie, hogy bekerül-e engedélyezési jegyzékbe. Ez valószínűleg csak idő kérdése, és üzleti előnyt kovácsolhat abból, ha felhagy a különös aggodalomra okot adó anyag használatával, mielőtt erre hivatalosan felszólítják.

Engedélyköteles, különös aggodalomra okot adó anyagok

A jelöltlistáról az engedélyezési jegyzékbe átkerülő, különös aggodalomra okot adó anyagok felhasználás céljából, egy megadott „lejárati időt" követően nem hozhatók forgalomba az EGT piacán, kivéve abban az esetben, ha

 • Ön vagy közvetlen továbbfelhasználója engedélyt kapott az anyag meghatározott felhasználására;
 • általános vagy egyedi mentesség érvényes, például ha az anyagot tudományos kutatás és fejlesztés céljára használja fel.

Engedélyezésre az anyag felhasznált mennyiségétől függetlenül is szükség van.

Amennyiben anyaga szerepel az engedélyezési jegyzékben, és nem vonatkozik rá mentesség, az alábbiak közül kell választania:

 • felhagy az anyag forgalomba hozatalával, vagy
 • engedélyezési kérelmet nyújt be, vagy
 • megvizsgálja a lehetőségét annak, hogy a közvetlen továbbfelhasználóknak megadott engedély biztosíthat-e lefedettséget.

Az engedélyezési kérelem benyújtása olyan vállalati döntés, amelyet több tényező befolyásol: mennyire kritikus anyagról van szó, van-e mód alternatív anyaggal vagy technológiával való helyettesítésre, az engedélyezési kérelemhez kapcsolódó költségek, valamint a felhasználás folytatásának előnyei és kockázatai.

Korlátozás alá eső anyagok

Az emberi egészségre és a környezetre elfogadhatatlan kockázatot gyakorló anyagokra korlátozás vonatkozik. Ez a következőket jelentheti:

 • teljes tilalom
 • az értékesítés és a meghatározott felhasználások korlátozása, illetve
 • a keverékekben előforduló anyag koncentrációs szintjeinek korlátozása

Példaként említhető a lakossági értékesítésre szánt ragasztókban és festékszórókban előforduló toluolra vonatkozó korlátozás.

Ön köteles megfelelni ezeknek a korlátozásoknak. Minden korlátozással tisztában kell lennie, és nyomon kell követnie az Ön által importált anyagra vonatkozó következő korlátozásokat is. Az ECHA a korlátozásokra vonatkozó döntéshozatalt megelőzően információkat tesz közzé és nyilvános konzultációt kezdeményez.

 

Árucikkeket importál?

Szüksége lesz az árucikkekben előforduló anyagokra vonatkozó információkra. Konkrétan:

 • Jelen vannak-e az árucikkekből a felhasználás során rendeltetésszerűen kibocsátott anyagok, például az illatosított játékok vagy az illatosított szemeteszacskók esetében? Amennyiben igen, és ezek az anyagok az évi egy tonnát meghaladó mennyiségben képviseltetik magukat behozatalában, azokat regisztrálnia kell, kivéve, ha már regisztrálásra kerültek az adott felhasználás tekintetében.
 • Jelen vannak különös aggodalomra okot adó anyagok? Amennyiben igen, és meghaladnak egy adott koncentrációt, fogyasztóit kellő mennyiségű információval kell ellátnia a termék biztonságos használata érdekében. Erre akkor van szükség, amint az anyagok felkerülnek a jelöltlistára. Konkrét esetekben az ECHA-t is értesítenie kell.
 • Jelen vannak árucikkekben előforduló, korlátozás alá eső anyagok, például ólom az ékszerekben? Köteles megfelelni az előírt korlátozásoknak, és szükség esetén fel kell hagynia a behozatallal.

Categories Display