Az első lépések

Üzleti szempontok

Az intelligens vállalatok a jogszabályok által előírt kötelezettségekből üzleti előnyöket kovácsolnak.

Kommunikáció a szállítói láncon belül 

A kémiai biztonság javításán túlmenően ez az eszköz:

  • segítséget nyújthat az Ön üzleti tevékenységei szempontjából kritikusnak tekinthető anyagok szállításának előrejelzésében;
  • bővítheti a vegyi anyagok felhasználásával kapcsolatos ismereteit, segít értelmezni ezeket a felhasználásokat és a jövőbeli igényeket. Az eszköz révén felülvizsgálhatja portfólióját és új termékeket fejleszthet ki.

Legyen kezdeményező

Egy anyag uniós szinten történő szabályozását érintő döntés hosszú távú hatást gyakorolhat üzleti folyamataira. Önnek lehetősége van arra, hogy részt vegyen a döntéshozatali folyamatban és előmozdítsa az adott esetben rendelkezésére álló biztonságosabb alternatívák alkalmazását.

Az ECHA rendszeresen konzultál az alábbiakra vonatkozó javaslatokról:

  • a veszélyes anyagok osztályozásának és címkézésének harmonizálása; 
  • a különös aggodalomra okot adó anyagok azonosítása;
  • az előzetes engedélyezéshez kötött, különös aggodalomra okot adó anyagok kiválasztása;
  • a különös aggodalomra okot adó anyagok átmeneti felhasználásának egyéni vállalatok általi engedélyezése;
  • az anyagok bizonyos felhasználásainak korlátozása;
  • helyettesíthető biocid hatóanyagok meghatározása.

Az anyag szabályozásának nyomon követése

REACH

Az újonnan azonosított, különös aggodalomra okot adó anyagok rendszeresen feltüntetésre kerülnek a jelöltlistán és az engedélyezési jegyzékben. Új korlátozások elfogadására is sor kerül. A jogszabályi változásokkal lépést tartva kedvezőbb lehetősége kínálkozik üzleti környezetének előrejelzésére, felülvizsgálhatja portfólióját, továbbá megfelelő üzleti stratégiát dolgozhat ki. 

A nagyon veszélyes anyagok szabályozását számos lépés előzi meg. Anyagait weboldalunk segítségével követheti nyomon. Az ECHA az engedélyezési és korlátozási eljárás valamennyi lépésében információkat tesz közzé és nyilvános konzultációt kezdeményez.

Biocidek

A biocid termék időben történő engedélyeztetéséhez ellenőrizze a termékben előforduló hatóanyag állapotát. Vizsgálja meg, hogy jóváhagyták-e a hatóanyagot, illetőleg mikorra várható a jóváhagyásról szóló határozat. Helyettesíthető hatóanyagról van szó?

Figyelembe veheti a biocid termékekkel foglalkozó bizottság véleményét is, amely felülvizsgálat keretében megállapítja a hatóanyagok biztonságosságát és javaslatot tesz az Európai Bizottságnak azok jóváhagyására vagy elutasítására. Az időben megszerzett információk segítséget nyújthatnak a vállalati döntésekben.


Térítésmentes támogatás

A jogszabályok működésének általános értelmezését és az aktuális információkat illetően lépjen kapcsolatba a nemzeti információs szolgálattal vagy az ECHA információs szolgálatával.

Az ágazatspecifikus információk és támogatás tekintetében forduljon ipari szervezetéhez. A szervezet szigorúan nyomon követi a jogszabályokat és használható támogatásban részesíti tagjait. Egyes szervezetek ágazatspecifikus információs szolgálatokat is működtetnek.

Az uniós támogatással kapcsolatos tájékoztatást illetően lépjen kapcsolatba az Európai Vállalkozások Hálózatával. 

Anyagspecifikus problémák esetén vegye fel a kapcsolatot szállítóival és szállítói lánca egyéb vállalataival. A jogszabály egyik célja a szállítói láncban történő kommunikáció javítása a biztonságos felhasználás biztosítása érdekében. 

Térítés ellenében igényelhető támogatás

A REACH szerinti kötelezettségeknek való megfelelés érdekében tanácsadót is alkalmazhat. Legyen körültekintő: ne fizessen olyan szolgáltatásért, amelyre nincs szüksége. Az ellenőrzőlista segít a legmegfelelőbb tanácsadó kiválasztásában. 

Pénzügyi támogatás

Ön jogosult lehet uniós vagy tagállami támogatásra, különösen akkor, ha innovatív, tevékeny vállalkozást irányít, amely kisméretű, kutatáson alapul vagy a fenntarthatóságot állítja a középpontba.

 

Az uniós és nemzeti támogatás ellenőrzése

Categories Display