Teendők és elkerülendők az adatmegosztási tárgyalások során

Ezen javasolt és kerülendő lépések segítségével sikeressé teheti az adatmegosztással kapcsolatos tárgyalásokat.

 

Javasolt lépések Kerülendő lépések
Legyen megbízható, következetes és nyitott a tárgyalásokon

Annak elvárása, hogy a másik fél végezze el az Ön munkáját

Járjon el a jogszabályban megállapított határidőn belül

Ésszerűtlen határidő megadása a tárgyalások befejezésére

Készítsen írásbeli feljegyzést a tárgyalások minden lépéséről, minden e-mailről, telefonhívásról és megbeszélésről

Bizalmas jellegű vagy kereskedelmi szempontból érzékeny információk nyilvánosságra hozatala

 Részesítse olyan bánásmódban a tárgyalópartnereként résztvevőt vállalatot / személyt, amelyet Ön is elvárna

A tárgyalások során felmerülő költségek (idő, erőforrások stb.) figyelmen kívül hagyása

Egyértelműen határozza meg a célját

Késlekedés

Legyen fogékony a tárgyalópartnereként részt vevő fél kapacitásával, méretével és körülményeivel kapcsolatban

Zavaró jelzések küldése

Azonnal válaszoljon minden ésszerű igénnyel / kérdéssel / megkereséssel kapcsolatban

A felmerülő problémák figyelmen kívül hagyása

Határozzon meg tisztességes és ésszerű határidőt a válaszadásra a másik fél számára

Objektív kritériumok figyelembe vétele nélkül tárgyalás a költségekről

Alapozza a tárgyalásokat az adatokra és azok értékére

Értékelje kritikusan a tárgyalások során kapott információkat

Egyértelműen fejezze ki a javaslatokkal kapcsolatos ellenvetését

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)