Hogyan jellemezheti és azonosíthatja anyagát?

A REACH-, CLP- és biocid termékekkel kapcsolatos eljárások többségénél az anyag egyértelmű azonosításához az alábbi információkat kell feltüntetnie dokumentációjában:

  • Az anyag neve és a hozzá kapcsolódó azonosítók. Ide tartozhat többek között az IUPAC-név, az EINECS- vagy ELINCS-szám, illetve a CAS-szám.
  • Molekula- és szerkezeti képlet (ha alkalmazható).
  • Az anyag összetételére és tisztaságára vonatkozó információ.
  • Spektrális adatok és egyéb analitikai információk az anyagnak és összetételének azonosítása érdekében.

Az egy összetevőből és a több összetevőből álló anyagokra, valamint az UVCB-anyagokra vonatkozó speciális követelmények leírását lásd az Útmutató az anyagoknak a REACH és a CLP keretében történő azonosításához és megnevezéséhez című dokumentumban.

Az ECHA-nak meg kell állapítania, hogy az Ön által az anyag vonatkozásában megadott azonosító adatok helyesek-e. Ennek érdekében a megfelelő minőségi spektrumokat és kromatogramokat, valamint az egyéb analitikai információkat fel kell tüntetni a dokumentációban. Fontos, hogy a spektrumok, a kromatogramok, és az egyéb analitikai információk teljesen értékelésre kerüljenek, és értelmezésük helyet kapjon a dokumentációban.

Bővebb információért a REACH regisztrálási dokumentációnak az anyag azonosító adataival kapcsolatos részének összeállításával kapcsolatban lásd az Adatbenyújtási kézikönyv 18. részét: Az anyag azonosító adatainak bejelentése az IUCLID 5-ben a REACH szerinti regisztráláshoz.