A felhasználásokra vonatkozó információk összegyűjtése

 

Regisztrálási dokumentációjában arról is be kell számolnia/információt kell szolgáltatnia, hogy az Ön anyagát hogyan használják fel a szállítói láncon belül. Az információk megszerzéséhez számos forrást használhat. Idetartoznak például a következők:

 • A saját vállalatánál a fogyasztói felhasználásokkal kapcsolatban szerzett ismeretek. Az anyag felhasználási módjait az Ön által ellátott piac alapján ismeri. Előfordulhat, hogy már dokumentálta a felhasználásokat a fogyasztóinak megküldött biztonsági adatlapokon.

 • Közvetlen kapcsolat az ügyfelekkel (ennek főként akkor van jelentősége, ha kevés fogyasztónak szállít, akik közvetlenül használják fel az anyagot azért, hogy reakcióba hozzák vagy valamely árucikké feldolgozzák azt).

 • Az ECHA honlapján elérhető ágazati felhasználási térképek. Ezeknek főként akkor van jelentősége, ha például összeállító ágazatoknak értékesít.  A felhasználási térképek egy adott ágazatra jellemző felhasználások összeállított és elfogadott leírásait tartalmazzák. Ellenőrizze az ECHA honlapján található áttekintő táblázatban az elérhető ágazati felhasználási térképeket.

Ha nem egy jól meghatározott ágazatnak szállít, például csak forgalmazóknak értékesít, időt kell szánnia a felhasználásokkal kapcsolatos információk összegyűjtésére.

Ha egy meglévő regisztráláshoz csatlakozik, ellenőrizze, hogy a szállítói lánc felhasználásait ismertették-e már megfelelően. Ebben az esetben ugyanezt a leírást kell elfogadnia.

Ügyeljen a felhasználás leírására, mivel ezt az információt a hatóságok felhasználhatják például a lehetséges szabályozói kockázatkezelési intézkedések szempontjából történő rangsoroláshoz.

A következőket javasoljuk:

 • csak a szállítói láncban releváns valódi felhasználásokat ismertesse;
 • adja meg a mennyiséget felhasználásonként;
 • gyűjtse össze és adja meg a lehető legpontosabb információkat többek között az alábbi felhasználásokról:
  • fogyasztói felhasználások;
  • árucikkekben történő felhasználások;
  • csak kevés telephelyen történő felhasználások;
  • szigorú behatárolás során történő felhasználások;
  • intermedierként történő felhasználások;
  • élelmiszerrel érintkezésbe kerülő és kozmetikai felhasználások.

A felhasználásoknak a regisztrálási dokumentációban történő leírása során előfordulhat továbbá, hogy a biztonságos felhasználás feltételeit ismertetnie kell az expozíciós forgatókönyvekben, amelyek a kémiai biztonsági jelentés részét képezik. Kémiai biztonsági jelentést akkor kell készíteni, ha évi 10 tonnát elérő vagy meghaladó mennyiségben regisztrálja az anyagot.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)