Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Hogyan lehet elkerülni a szükségtelen állatkísérleteket

A REACH értelmében a regisztráláshoz szükséges tájékoztatási követelmények teljesítése érdekében gerinces állatokon (pl. patkányokon, egyéb emlősökön vagy halakon) kizárólag végső megoldásként szabad kísérleteket végezni. Az évi 1-100 tonna mennyiségben gyártó vagy importáló vállalatok többféle módon kerülhetik el a szükségtelen állatkísérleteket és csökkenthetik az állatkísérletek számát.

Minden egyes tájékoztatási követelmény esetén az alábbiakat kell figyelembe venni:

  • A meglévő adatok összegyűjtése és megosztása. Adott esetben hozzáférhet a publikált szakirodalomhoz, amely elegendő a tájékoztatási követelmény teljesítéséhez. Ha egy hiteles állatkísérlet eredménye elérhető a SIEF keretében, meg kell azt osztani a társregisztrálókkal. A vizsgálat birtokosának az előzetesen elfogadott szabályok alapján díjat kell fizetni.
  • Adatelhagyás vagy eltérés: az eltérés szabályait a jogszabály tartalmazza. Az eltérés szabályai lehetnek különösek (az egyes végpontok esetében a 2. oszlop) vagy általánosak (XI. melléklet).

Az általános szabályok alapján elhagyhat adatokat vagy eltérést alkalmazhat az alábbi tudományos érvek alapján:

  • A bizonyítékok súlya. Több, egymástól független forrásból származó megfelelő adatok alapján arra a következtetésre jut, hogy az anyag egy adott tulajdonsággal rendelkezik (vagy nem rendelkezik).
  • QSAR-modellek. Az anyag számos tulajdonsága előrejelezhető szerkezetileg hasonló anyagokból számítási modellek alkalmazásával.
  • In vitro módszerek. Egy egész organizmus helyett elkülönített szöveteken, szerveken vagy sejteken végzett vizsgálatokból is lehet megfelelő következtetést levonni valamely tájékoztatási követelményre.
  • Csoportosítás és kereszthivatkozás. Ha az anyag (szerkezetileg) hasonló egy másik anyaghoz (vagy anyagok csoportjához), e másik anyaggal kapcsolatos meglévő eredményeket kereszthivatkozással fel lehet használni az adott anyagra vonatkozóan.

Ha valamelyik fenti lehetőség mellett dönt, eltérés alkalmazását kéri.

Javaslatok

  • Az egységes tájékoztatási követelményektől való eltérés esetén készítsen jól dokumentált és hiteles tudományos indoklást, és adja meg azt a regisztrálási dokumentációjában.
  • A választott megközelítésnek megbízható adatokat kell adni, amelyek összehasonlíthatók az egységes vizsgálatból származó adatokkal. Ellenkező esetben el kell végeznie az előírt vizsgálatot.
  • A választott megközelítésnek lehetővé kell tennie az anyag osztályozását. Miután osztályozta és címkézte az anyagot, nincs szükség további vizsgálatra.

Felhívjuk a figyelmet, alaposan fontolja meg, hogy a legrosszabb esetre vonatkozó osztályozást alkalmazza-e csak azért, hogy a további vizsgálatokat elkerülje. A szigorúbb osztályozás például a foglalkozás-egészségügyi és biztonsági jogszabályokban előírt kockázatkezelési intézkedéseket vonhatja maga után, vagy a REACH szabályozói kockázatkezelési intézkedések szempontjából történő rangsoroláshoz vezethet.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live2