Hogyan lehet elkerülni a szükségtelen állatkísérleteket

A REACH alapján a gerinces állatokon (pl. patkányok, egyéb emlősök vagy halak) végzett kísérleteket csak a legvégső esetben lehet felhasználni a regisztrálásra vonatkozó tájékoztatási követelmények teljesítése céljából. Többféle módon el lehet kerülni a szükségtelen állatkísérleteket, és csökkenteni lehet az állatkísérletek számát.

Minden egyes tájékoztatási követelmény esetében vegye figyelembe a következőket:

  • A már meglévő adatok összegyűjtése és megosztása. Hozzáférhet olyan publikált szakirodalomhoz, amely elégséges a tájékoztatási követelmény teljesítéséhez. Ha rendelkezésre állnak egy érvényes állatkísérlet eredményei, azt meg kell osztani a társregisztrálókkal. A kísérlet tulajdonosát az előre elfogadott szabályok szerint kompenzálni kell.
  • Adatlemondás vagy adaptációk: az adaptációs szabályok részét képezik a jogi szövegnek. Ezek lehetnek egyediek (az egyes végpontok 2. oszlopa alatt) vagy általánosak (a XI. melléklet alatt).

Az általános szabályok alapján elhagyhat adatokat vagy eltérést alkalmazhat az alábbi tudományos érvek alapján:

  • Bizonyító erő. Több, egymástól független forrásból származó megfelelő adatok alapján arra a következtetésre jut, hogy az anyag egy adott tulajdonsággal rendelkezik (vagy nem rendelkezik).
  • QSAR-modellek. Az anyag bizonyos tulajdonságai előre jelezhetők szerkezetileg hasonló anyagokból számítási modellek alkalmazásával.
  • In vitro módszerek. Egy egész organizmus helyett elkülönített szöveteken, szerveken vagy sejteken végzett vizsgálatokból is lehet megfelelő következtetést levonni valamely tájékoztatási követelményre.
  • Csoportosítás és kereszthivatkozás. Ha az anyag bizonyos tulajdonságaiban hasonló egy másik anyaghoz, e másik anyaggal kapcsolatos meglévő eredményeket kereszthivatkozással fel lehet használni az adott anyagra vonatkozóan.

Ha valamelyik fenti lehetőség mellett dönt, eltérés alkalmazását kéri.

Javaslatok

  • Az egységes tájékoztatási követelményektől való eltérés esetén készítsen jól dokumentált és hiteles tudományos indoklást, és adja meg azt a regisztrálási dokumentációjában.
  • A választott megközelítésnek megbízható adatokat kell adni, amelyek összehasonlíthatók az egységes vizsgálatból származó adatokkal. Ellenkező esetben el kell végeznie az előírt vizsgálatot.
  • A választott megközelítésnek lehetővé kell tennie az anyag osztályozását. Miután osztályozta és címkézte az anyagot, nincs szükség további vizsgálatra.

Felhívjuk a figyelmet, alaposan fontolja meg, hogy a legrosszabb esetre vonatkozó osztályozást alkalmazza-e csak azért, hogy a további vizsgálatokat elkerülje. A szigorúbb osztályozás például a foglalkozás-egészségügyi és biztonsági jogszabályokban előírt kockázatkezelési intézkedéseket vonhatja maga után, vagy a REACH szabályozói kockázatkezelési intézkedések szempontjából történő rangsoroláshoz vezethet.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)