Osztályozás és címkézés

Az osztályozás és a címkézés rendkívül fontos az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint az anyagok, keverékek és árucikkek szabad mozgásának biztosításához.

Az osztályozás és címkézés a veszélyek közlésének kiindulási pontja, és szélesebben kapcsolódik más jogszabályokhoz.

Ha egy anyagot vagy keveréket osztályoznak, az azonosított veszélyeket közölni kell a szállítói lánc többi szereplőjével, beleértve a fogyasztókat is. A veszélyek címkézése a címkékkel és a biztonsági adatlapokkal lehetővé teszi a veszélyességi besorolást, amit az anyag vagy keverék felhasználóival közölnek, hogy figyelmeztessék őket a veszély fennállására és a kapcsolódó kockázatok kezelésének szükségességére.

 

Gondoskodjon arról, hogy az osztályozásra és címkézésre vonatkozó információi helyesek és naprakészek legyenek
  • Regisztrációjában a mennyiségi tartománytól függetlenül mindig szerepeltessen az osztályozásra és a címkézésre vonatkozó információkat.
  • Anyagának a CLP-rendelet szerinti osztályozásához és címkézéséhez értékelje az anyag lényegi veszélyeit
  • Ellenőrizze gondosan, hogy az anyaga tekintetében bejelentett harmonizált osztályozás összhangban van-e a CLP-rendelet VI. mellékletének legújabb frissítésével. Tartsa szem előtt, hogy az anyag csoportos tételbe is tartozhat.

 

Megfelelően sorolja be a több összetevőből álló és az UVCB anyagokat
  • Általános szabályként alapozza a szennyező anyagokat, adalékokat tartalmazó vagy több összetevőből álló anyagának (több összetevőből álló anyag vagy UVCB-anyag) az osztályozást az anyagra vonatkozó, rendelkezésre álló releváns információkra.
  • Ha rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) tulajdonságok tekintetében végez osztályozást, vagy a vízi környezetre veszélyes veszélyességi osztályon belül értékeli a bioakkumulációs és bomlási tulajdonságokat, az anyag osztályozását normál esetben alapozza az egyes ismert összetevőkre vonatkozó információkra is.  
  • Ha a több összetevőből álló anyagra vagy UVCB-anyagra vonatkozó adatok súlyosabb hatásokról tanúskodnak, mint az egyes összetevőkre vonatkozó adatok (ez előfordulhat a CMR-tulajdonságok vagy a bioakkulumlációs vagy bomlási tulajdonságokra gyakorolt releváns hatások tekintetében történő osztályozáskor), az osztályozáskor ezeket a súlyosabb hatást jelző adatokat kell felhasználnia.
  • A nem CMR veszélyességi osztályok esetében használja az osztályozáshoz a keverékre vonatkozó szabályokkal összhangban az összetevőkre vonatkozó adatokat, ha magára az anyagra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok.
  • Ne vizsgálja a több összetevőből álló anyagot osztályozás céljából, ha léteznek az összetevőkre vonatkozó adatok.

 

Frissítse osztályozási és címkézési bejelentését
  • A CLP-rendelet 41. cikke szerint a regisztrálóknak és a bejelentőknek törekedniük kell arra, hogy megállapodjanak egy ugyanarra az anyagra vonatkozó egyeztetett besorolási tételben, és ezért normális, hogy frissítse a bejelentéseit.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)