Anyagazonosítás

Anyagazonosítás

A REACH, az osztályozásra, címkézésre és csomagolásra vonatkozó (CLP) és a biocid rendelet a vegyi anyagokról szól. A REACH előírása szerint például minden gyártott vagy importált vegyi anyagról regisztrálási dokumentációt kell benyújtani. A dokumentáció alapja az anyag egyértelmű és pontos azonosítása.

A pontos anyagazonosítás a REACH szerinti regisztrálás, valamint a CLP és a biocid rendeletnek való megfelelés alapvető kiinduló pontja. Továbbá lehetővé teszi a veszélyes anyagok helyes azonosítását is. Ezáltal megfelelő kockázatkezelési intézkedések végrehajtása lehetséges az ilyen anyagok jelentette humánegészségügyi és környezetvédelmi kockázatok korlátozása érdekében.

Az első lépések