Prepare for updating your registration

Készüljön fel a regisztrálás frissítésére

A következő lépések ismertetik a regisztrálás frissítésének folyamatát azokban az esetekben, amikor Ön felismeri, hogy frissítésre van szükség.

 

1. Győződjön meg arról, hogy hozzáférése van a REACH-IT-hez
 • A REACH-IT az ECHA honlapjáról érhető el.
 • Ha vissza kell állítania jelszavát, kattintson az ECHA-fiókok bejelentkezési oldalán az „Elfelejtette jelszavát?” gombra. Kövesse a megadott utasításokat. Jelszavának visszaállításához emlékeznie kell a felhasználónevére és a biztonsági kérdésre adott válaszra. A REACH-IT jelszavak visszaállításának lépéseiről az „ECHA Accounts Manual for Industry Users” (Kézikönyv az ECHA-fiókokhoz ipari felhasználók számára) című dokumentumban találhatók konkrét információk.
 • Ha vissza kell állítania felhasználónevét, kattintson az ECHA-fiókok bejelentkezési oldalán az „Elfelejtette felhasználónevét?” gombra. Kövesse a megadott utasításokat. A REACH-IT felhasználónevek visszaállításának lépéseiről az „ECHA Accounts Manual for Industry Users” (Kézikönyv az ECHA-fiókokhoz ipari felhasználók számára) című dokumentumban találhatók konkrét információk.
 • Az ECHA-fiókok jelszavai háromhavonta lejárnak; ajánlott időben megújítani a jelszót. Győződjön meg róla, hogy naprakészen tartja hozzáférését az ECHA-alkalmazásokhoz.

 

2. Ellenőrizze, hogy a frissítés elvégezhető-e a REACH-IT-ben

Nem minden frissítéshez szükséges IUCLID-dokumentációt benyújtani. A következő frissítéseket jelentik be a REACH-IT-ben:

 • Ha Ön már nem gyárt vagy importál egy adott anyagot, akkor a gyártás vagy importálás megszüntetését be kell jelentenie az ECHA-nak az anyag „Referenciaszám” lapján" elérhető „gyártás vagy importálás megszüntetése” funkció segítségével.
 • A gyártás vagy importálás újraindítása anélkül, hogy újra regisztrálnia kellene – kivéve, ha az értékelő határozat tervezetének kézhezvételét követően szüntette be a gyártást vagy az importálást (további információ a „Hogyan járjunk el az anyag értékelése során” és a „Hogyan járjunk el a dokumentáció értékelése során” című gyakorlati útmutatókban olvasható). Miután bejelentette, hogy újraindította a gyártást vagy az importálást, ellenőriznie kell, hogy szükség van-e változtatásokra a dokumentációban is.
 • A vállalat nevének vagy címének megváltozása (a következő módosítást az ECHA-fiókban kell elvégezni).
 • A vállalat méretének módosítása
 • A jogi személy megváltozása (az egyedüli képviselők szétválása/egyesülése/megváltozása) Ellenőriznie kell, hogy szükség van-e változtatásokra a dokumentációban is.

A regisztrálás frissítésével kapcsolatos további információkat lásd az „Útmutató a regisztráláshoz” 7. szakaszában: „Mikor és hogyan kell aktualizálni a regisztrálást”.

 

3. Győződjön meg arról, hogy van hozzáférése az IUCLID anyagadatlaphoz

A fent említett esetektől eltekintve a regisztrálási adatok frissítéséhez aktualizálnia kell az IUCLID anyagadatlapját, dokumentációt kell létrehoznia, és azt a REACH-IT-en keresztül be kell nyújtania az ECHA-hoz.

 • Az ECHA nem támogatja az IUCLID 6-nál régebbi IUCLID-verziókkal benyújtott dokumentációkat. Használja az IUCLID Cloud migrációt, hogy a dokumentációt áttelepítse az IUCLID 6-ra.
 • Az IUCLID Cloud segítségével a felhőben dolgozhat az IUCLID legújabb verziójával anélkül, hogy telepítenie kellene az IUCLID alkalmazást a számítógépére vagy a vállalati szerverére. A szolgáltatás jogi személyenként legfeljebb 5 GB adattárhelyet biztosít.

Ha már nem fér hozzá az anyagadatlapjához, végső esetben az ECHA-hoz fordulhat.

Prepare for updating your registration related