Csökkentett tájékoztatási követelmények

Ha évi 1 és 10 tonna között gyárt vagy hoz be bevezetett anyagot, kevesebb információ, vagyis kizárólag a fizikokémiai tulajdonságok megadásával is regisztrálhatja azt. A csökkentett tájékoztatási követelmények azonban csak az alábbi esetekben alkalmazhatók:

 • nincs arra vonatkozó adat, hogy az anyag rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR, 1A vagy 1B kategóriába tartozó), perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB), és
 • nincs arra vonatkozó adat, hogy az elterjedt vagy diffúz felhasználású anyagot a CLP-rendelet alapján az emberi egészségre vagy a környezetre veszélyesként sorolták be.

Ha van arra vonatkozó adat, hogy az anyag CMR vagy PBT/vPvB tulajdonságokkal rendelkezhet, vagy valószínűleg veszélyesként sorolták be a CLP-rendelet alapján, és elterjedt vagy diffúz felhasználású (más néven III. melléklet szerinti kritériumok), a VII. melléklet szerinti összes információ - beleértve a fizikokémiai, a toxikológiai és az ökotoxikológiai adatokat is - megadásával kell regisztrálni az anyagot.

Az ECHA honlapján található egy kereshető jegyzék azokról az anyagokról, amelyeket valószínűleg nem tartoznak a csökkentett tájékoztatási követelmények hatálya alá. Ha az anyag szerepel a jegyzékben, valószínűleg a VII. melléklet szerinti összes információt meg kell adnia.

Annak ellenőrzése, hogy a csökkentett tájékoztatási követelmények alkalmazhatók-e

A következő lépések segíthetik annak ellenőrzését, hogy az anyagot regisztrálhatja-e kizárólag a fizikokémiai tulajdonságok megadásával.

Ha az anyag megfelel a REACH III. mellékletében foglalt kritériumoknak, meg kell adnia a VII. melléklet szerinti összes információt.

 

1. lépés: Az anyagra vonatkozó meglévő információk összegyűjtése

Ha az anyagot már regisztrálták, vagy az adatok elérhetők az anyaginformációs cserefórum (SIEF) keretében, a lehető legnagyobb mértékben fel kell használnia a rendelkezésre álló információkat annak megállapítása érdekében, hogy a III. mellékletben foglalt kritériumok teljesülnek-e.

A regisztrálásnak összhangban kell állnia a közös adatbenyújtásra vonatkozó kötelezettséggel. Ez azt jelenti, hogy meg kell állapodnia a többi vállalattal az anyagok egyezőségét illetően, meg kell osztania az adatokat és a költségeket velük, továbbá, következésképpen, a közös adatbenyújtás részeként kell benyújtania a regisztrálási dokumentációt. A saját maga rendelkezésére álló összes releváns adatot is meg kell adni a regisztrálási dokumentációban.

 

2. lépés: Annak ellenőrzése, hogy az anyag szerepel -e az ECHA jegyzékében

Ellenőrizze, hogy szerepel-e az anyag, az összetevői, a szennyezők vagy az adalékanyagok a III. melléklet szerinti anyagokat tartalmazó ECHA-jegyzékben. Ha igen, folytassa a 3. lépéssel. Ha nem, folytassa a 4. lépéssel.

 

3. lépés: Az anyag szerepel a III. melléklet szerinti anyagokat tartalmazó ECHA-jegyzékben – a jegyzékben szereplő információk ellenőrzése

Ha a jegyzék adatai szerint lehet, hogy az anyag rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR, 1A vagy 1B kategóriába tartozó), perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB), a REACH szerinti regisztrálás során a VII. melléklet szerinti összes információt meg kell adnia, kivéve, ha alapos oka van a jegyzékben szereplő információk figyelmen kívül hagyására.

Ha a jegyzék adatai szerint lehet, hogy az anyagot az emberi egészségre és környezetre veszélyesként sorolták be, és elterjedt vagy diffúz felhasználású, különösen lakosságnak szánt keverékben és árucikkekben használják, ebben az esetben a regisztrálás során szintén meg kell adnia a VII. melléklet szerinti összes információt.

A felhasználások értékelése során vegye figyelembe a marketingre vonatkozó vállalaton belüli adatokat és a fogyasztói vagy a továbbfelhasználói ágazati szervezetek által adott, az anyag felhasználásait ismertető adatokat.

Lehet azonban alapos ok a jegyzékben szereplő információk figyelmen kívül hagyására. Ebben az esetben gyűjtsön bizonyítékot különböző forrásokból annak igazolása érdekében, hogy a csökkentett tájékoztatási követelmények hatálya alá tartozhat. Az ellenőrizendő információforrásokat a 4. lépésnél ismertetjük.

 

4. lépés: Az anyagra vonatkozó további információk ellenőrzése

Ellenőriznie kell az alábbi információkat is annak megállapításához, hogy az anyag megfelel-e a III. mellékletben foglalt kritériumoknak:

 1. REACH szerinti regisztrálások és bejelentések a C&L jegyzékben;
 2. az anyag egyéb szabályozás alapján rendelkezésre álló adatai (pl. a CLP-rendelet VI. melléklete);
 3. rendelkezésre álló kísérleti adatok (pl. a QSAR Toolboxban);
 4. kísérleti adatok alternatívái (pl. QSAR, kereszthivatkozás, in vitro).

 

5. lépés: A következtetések levonása

A beszerzett információk alapján az alábbi esetek fordulnak elő:

 1. Már tudja, hogy az anyag megfelel a III. mellékletben foglalt legalább egy kritériumnak. Ebben az esetben a regisztrálási dokumentációban meg kell adni a VII. melléklet szerinti összes információt, beleértve a fizikokémiai, a toxikológiai és az ökotoxikológiai adatokat is.
 2. Megállapította, hogy az anyag nem felel meg a III. mellékletben foglalt kritériumoknak, de megtalálta az anyagot, az összetevőjét, a szennyezőt vagy az adalékanyagot a III. melléklet szerinti anyagokat tartalmazó ECHA-jegyzékben. Lehet, hogy egyéb forrásokból is talált arra vonatkozó információt, hogy az anyag valószínűleg megfelel a III. mellékletben foglalt kritériumoknak.

  Ebben az esetben indokolnia kell az információ figyelmen kívül hagyását a IUCLID dokumentációban ahhoz, hogy a csökkentett tájékoztatási követelmények szerint tudja benyújtani a regisztrálását.
 3. Megállapította, hogy az anyag nem felel meg a III. mellékletben foglalt kritériumoknak, és nem találta az anyagot, az összetevőjét, a szennyezőt vagy az adalékanyagot az ECHA-jegyzékben. Egyéb forrásokból sem talált arra vonatkozó adatot, hogy az anyag valószínűleg megfelel a III. mellékletben foglalt kritériumoknak. Ebben az esetben két lehetőség közül választhat:
  1. Benyújthatja a regisztrálási dokumentációt kizárólag a fizikokémiai adatokat (és a rendelkezésére álló egyéb releváns adatokat), valamint a vonatkozó indokolást megadva a IUCLID dokumentációban.
  2. Benyújthatja a regisztrálási dokumentációt a VII. melléklet szerinti összes információt megadva, és kedvezményes regisztrálási díjat vagy díjmentességet kérhet. Ebben az esetben nem kell indokolást benyújtani.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)