Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

Regisztrálás

A regisztrálás az az eljárás, amelynek során Ön dokumentációt nyújt be az ECHA-hoz, amely igazolja, hogy anyagát a teljes szállítói láncban biztonságosan kezelik, biztosítva az emberi egészség és a környezet védelmét.

A benyújtandó dokumentáció a forgalomba hozott anyag mennyiségétől, az anyag veszélyeitől, valamint attól függ, hogy az anyagot szigorúan ellenőrzött feltételek mellett egy másik anyag gyártási folyamatában csupán intermedierként használják-e fel.

A dokumentációt regisztrálási dokumentáció formájában kell benyújtani. A regisztrálási dokumentáció magában foglalja az anyag felhasználásainak leírását, a fiziko-kémiai, az ökotoxikológiai és a toxikológiai tulajdonságokat, valamint egy veszély- és kockázatértékelést, amely megmutatja az anyag felhasználásából eredő kockázatok ellenőrzöttségének mértékét.

A regisztrálásokat IUCLID formátumban, a REACH-IT nevű eszközön keresztül kell benyújtani. Az esetek többségében a regisztrálás díjköteles.

 

 

A regisztrálás az anyagokra vonatkozik

Minden anyaghoz saját regisztrálás tartozik. Ha anyagok keverékeit (például detergensek és festékek) vagy anyagokat kibocsátó árucikkeket kezel, a keverékben vagy az árucikkben előforduló különböző anyagokat kell regisztrálnia.

Az anyagokat hasonló szabályok és kritériumok szerint kell azonosítania és megneveznie, ezáltal meggyőződhet arról, hogy anyagai megegyeznek más vállalat anyagaival. Ebben az esetben együttes regisztrálást kell benyújtaniuk.

 

Közös regisztrálás benyújtása más vállalatokkal
A regisztrálásra különböző határidők vonatkoznak

Az első lépések

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live1