Nagyon veszélyes vegyi anyagok kereskedője

Ön importál olyan vegyi anyagot, amelyre tilalom vagy szigorú korlátozás vonatkozik az Unióban?

Anyag, keverék vagy árucikk formájában importált ipari vegyi anyagok, növényvédő szerek vagy biocidek tartozhatnak ide. Ebben az esetben valószínűleg meg kell felelnie az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról (PIC) szóló rendelet követelményeinek. 

Ennek érdekében a következők teendői vannak:

  • győződjön meg arról, hogy a vonatkozó jogszabályok (pl. a REACH, a biocid termékekről szóló rendelet, a növényvédő szerekről szóló rendelet, a nemzeti jogszabályok stb.) engedélyezik-e a behozatalt;
  • jelentse be az importált mennyiségeket a megfelelő uniós hatóságnak.

Ellenőrizze, hogy vegyi anyaga szerepel-e a PIC-rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok között.

Az Európai Unió területén kívülre exportál is vegyi anyagot?

Amennyiben az Ön által exportált ipari vegyi anyagokra, növényvédő szerekre vagy biocidekre tilalom vagy szigorú korlátozás vonatkozik az Unióban, Önnek nagy valószínűséggel meg kell felelnie a PIC-rendelet követelményeinek. Ez azt jelenti, hogy az (önmagában, illetve keverékben vagy árucikkben előforduló) vegyi anyagok kivitelét be kell jelentenie az ECHA-nak, és bizonyos esetekben meg kell szereznie az importáló ország előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyását (PIC). 

Ellenőrizze, hogy vegyi anyaga szerepel-e a PIC-rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagok között.

 

Categories Display