Monitor the triggers for updating

A frissítést kiváltó tényezők nyomon követése

A vállalatán belül olyan folyamatokat, rendszereket és riasztási mechanizmusokat kell életbe léptetnie, amelyek segítségével azonosíthatja azokat az eseteket, amikor módosítania kell a regisztrációját. Javasolt például olyan folyamatot bevezetnie, amellyel átveheti és elemezheti a vevők visszajelzéseit, valamint követheti az anyagára vonatkozó tudományos szakirodalmat.

A regisztrálási dokumentációt például a következő esetekben kell aktualizálnia:

 • Ha megváltoztatja nyersanyagát, gyártási folyamatát vagy szállítóját, és ennek következtében az anyaga más (veszélyes) szennyeződéseket vagy (kisebb) összetevőket tartalmaz.
 • Ha megváltoztatja az anyag importálási vagy gyártási mennyiségét. Ha a mennyiség az anyag regisztrált mennyiségi tartományának küszöbértéke felé emelkedik vagy az alá csökken, ezt a dokumentációban jelenteni kell.
  • Ha a mennyiség növekszik és a következő mennyiségi tartományba kerül, akkor a 12. cikk (2) bekezdésének való megfelelés érdekében megkeresést kell benyújtania az ECHA-hoz, amelyet az IUCLID „4. típusú megkeresésként” említ. A megkeresési dokumentációban meg kell jelölnie, hogy milyen információkra van szüksége a magasabb mennyiségi tartományban előírt tájékoztatási követelmények teljesítéséhez. Az ECHA ezen információk hozzáférhetőségéről adott válasza alapján megvitathatja a társregisztrálókkal, hogy az adatok már rendelkezésre állnak-e a közös benyújtásban, és hogyan férhet hozzájuk, például a megfelelő hozzáférési felhatalmazás megvásárlásával.
  • A megkeresés elmulasztását a végrehajtó hatóságok a REACH 26. cikke megsértésének tekinthetik.
  • Ha nem áll rendelkezésre minden információ a regisztrálás tájékoztatási követelményeinek teljesítéséhez, akkor meg kell gondolnia, hogyan fogja pótolni az adathiányt. Az adatgyűjtési stratégiáról bővebb információt a regisztrálási szakaszok 4. szakaszában, a „Milyen információkra van szükség” alatt talál.
 • Ha vevőitől új felhasználásokról szerez tudomást. Ebben az esetben szükség lehet a kémiai biztonsági jelentés frissítésére is.
 • Aktualizálnia kell az anyag olyan tulajdonságaira vonatkozó információkat, amelyet a közös benyújtásban külön nyújtott be (kívülmaradási lehetőségként).
 • Ha szállítója átalakít egy Ön által importált keveréket. Ha egy anyag már nem szerepel a keverékben, akkor előfordulhat, hogy be kell jelentenie az adott anyag importjának megszüntetését.
 • Ha az anyag tulajdonságaira vonatkozóan új információkról értesül, amelyeket a társregisztrálók tudomására kell hozni. Meg kell állapodniuk arról, hogyan aktualizálják a regisztrálás közösen benyújtott információit.

A regisztrálás frissítése során kérheti a dokumentációjában szereplő új információk bizalmas kezelését, ha azok az ECHA által korábban nem közzétett információkra vonatkoznak.