Elérem az évi egy tonnás küszöbértéket?

Ha az Ön által gyártott vagy importált anyag mennyisége nem éri el az évi egy tonnát, nem kell regisztrálnia anyagát. Ha eléri vagy meghaladja ezt a küszöbértéket, az Önre vonatkozó mennyiségi sáv segítségével eldöntheti, milyen információkra lesz szüksége a regisztráláshoz.

 

Milyen mennyiségben gyárt vagy importál anyagot?

Az Ön által gyártott vagy importált anyag mennyiségét tonna egységben, naptári évre vonatkoztatva kell meghatároznia. A naptári év január 1-jével kezdődik, és december 31-ig tart. Mindazonáltal, ha anyaga olyan bevezetett anyag, amelyet három egymást követő éven keresztül gyártott vagy importált, a mennyiséget a regisztrálást megelőzően a három naptári év átlagaként kell kiszámítania. A regisztrálást követően meg kell határoznia anyagának naptári évre számolt mennyiségét.

Továbbá összesítenie kell az anyag önmagában, keverékekben és a rendeltetésszerűen kibocsátott árucikkekben előforduló mennyiségeit.

A szigorúan ellenőrzött feltételek mellett, elkülönített intermedierként gyártott vagy importált mennyiségeket külön kell számításba venni.

Ha az Ön által gyártott vagy importált anyag mennyisége nem éri el az évi egy tonnát, nem kell regisztrálnia anyagát.

Van-e lehetőség a gyártott vagy importált mennyiségek valamelyikének kizárására?

Jogában áll kizárni az alábbi mennyiségeket:

 • Ha a szállítói láncban betöltött szerepe nem von maga után regisztrálási kötelezettséget.
  Lásd a Kell-e regisztrálnom? rész 3. pontját.

  Amennyiben Ön több szerepet tölt be a szállítói láncban, a mennyiségre vonatkozó számításából kizárhatja az olyan szerepben kezelt mennyiséget, amely szerep nem von maga után regisztrálási kötelezettséget.
 • Ha anyagának felhasználása mentesül a regisztrálás alól.
  Lásd az Anyagom regisztrálási kötelezettség alá esik? rész 2. lépését.

  Ha anyagának felhasználása/felhasználásai mentesülnek a regisztrálás alól, bizonyos felhasználások mennyiségét kizárhatja a mennyiségre vonatkozó számításából.

Ha az Ön által gyártott vagy importált anyag mennyisége nem éri el az évi egy tonnát, nem kell regisztrálnia anyagát.

Mi az Ön mennyiségi sávja?

Mennyisége meghatározza mennyiségi sávját, amely meghatározza a regisztrálási díj mértékét és azt, hogy milyen információkra lesz szüksége a regisztráláshoz.

Az egységesített regisztrálásokhoz négy mennyiségi sáv tartozik:

 • 1–10 tonna/év,
 • 100–1000 tonna/év,
 • 100–1000 tonna/év, valamint
 • több mint 1000 tonna/év.

Amennyiben mennyisége eléri a mennyiségi sáv alsó határát, az lesz a regisztrálás szempontjából figyelembe veendő sáv.

Ha Ön szigorúan ellenőrzött feltételek mellett elkülönített intermediereket regisztrál, kevesebb információt kell megadnia. Ennélfogva nem szükséges hozzáadnia azok mennyiségét az egységesített regisztráláshoz, azokat külön kell számításba vennie.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)