Kell-e regisztrálnom?

Meg kell bizonyosodnia arról, hogy Önnek vagy a szállítói lánc egyéb tagjának kell-e regisztrálnia az anyagot.

 

1. Mi az identitása regisztrálóként?

Kizárólag természetes személyként vagy – a nemzeti jogszabályok értelmében – jogi személy képviseletében regisztrálhat. Amennyiben vállalata jogi személyeket – például leányvállalatot – hozott létre, azok mindegyikének saját regisztrálást kell benyújtania.

 

2. Mi a székhelye?

Csak akkor nyújthat be regisztrálást, ha az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén rendelkezik székhellyel. A következő országok tartoznak ide: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

Ha az EGT-n kívüli székhellyel rendelkezik, anyagát egy importőrnek vagy egy „egyedüli képviselőnek" kell regisztrálnia.

 

3. Milyen szerepet tölt be a szállítói láncban?

A különböző szerepekhez speciális meghatározások tartoznak a REACH-en belül, amelyek nem mindig felelnek meg a másutt használt formáknak.

Az anyaggal kapcsolatban többféle szerepkört is betölthet, ezek mindegyikét vegye figyelembe.

Köteles regisztrálni, amennyiben

 • Ön az anyag gyártója: előállítja vagy kivonja azt.
 • Ön a felelős az anyagnak az EGT területére való behozataláért, azaz az EGT területére (önmagában, keverékben vagy árucikkben) való fizikai bevezetéséért. Mindazonáltal nem kell regisztrálnia, amennyiben:
  • minden szállítója egyedüli képviselőt jelölt ki; vagy
  • egy regisztrált anyagot újraimportál; vagy
  • anyaga újraexportálás céljából vámfelügyelet alatt áll.
 • árucikk előállítója vagy importőre: anyagokat vagy keverékeket épít az árucikk anyagába, vagy visz fel annak felületére, illetve felelős az ilyen árucikknek az EGT területére való behozataláért. Mindazonáltal nem kell regisztrálnia, amennyiben:
  • az anyag nem kerül rendeltetésszerűen kibocsátásra; vagy
  • az anyagot bármely vállalat ugyanarra a felhasználásra vonatkozóan regisztrálta.
 • Önt egyedüli képviselőnek jelölték ki: az EGT-n kívüli szállítói (árucikkek vagy keverékek gyártói vagy előállítói) Önt jelölték ki a REACH szerinti kötelezettségek teljesítésére, amelyek egyébként az importőrök felelősségi körébe tartoznának.

 

Nem köteles regisztrálni, amennyiben csak:

 • az anyag forgalmazója: az anyagot önmagában, vagy keverékben harmadik fél részére tárolja és forgalomba hozza.
 • az anyag újratöltője: az anyagot vagy keveréket az egyik tárolóból a másikba viszik át, általában az újracsomagolás vagy újramárkázás során.
 • az anyag előállítója: keverékeket (pl. festékeket, ragasztókat, mosó- és tisztítószereket, valamint a diagnosztikai készleteket) állít elő, amelyeket rendszerint a szállítói lánc soron következő tagjainak szállít tovább.
 • végfelhasználó: a vegyi anyagokat csupán felhasználja, azonban azokat nem szállítja tovább a szállítói lánc soron következő tagjainak.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)