EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

Az EUSES-szoftver segítségül szolgál a vegyi anyagok jelentette kockázatok értékeléséhez. 

A vállalatok, a hatóságok és a kutatók számára az EUSES az európai referenciaeszköz a biocid termékekről szóló rendelet és a REACH-rendelet szerinti környezeti expozíciós értékeléseik elkészítésénél.

A REACH-rendelet vonatkozásában a Chesar, vagyis a kémiai biztonsági értékelési és jelentéstételi eszköz is használható.

Az EUSES-t 2019-ben aktualizálták (2.2.0 verzió), főként a biocidokra vonatkozó környezeti expozíciós és kockázatértékelést támogatása érdekében. Az eszköz új és aktualizált környezeti kibocsátási forgatókönyvekkel bővült, a környezetbe való közvetlen kibocsátás kibocsátási pályája az összes értékelési lépést illetően bekerült a rendszerbe, és elérhető a SimpleTreat modell (4.0) új változata, amely a szennyvíztisztító telepen lévő anyagok sorsát és eloszlását értékeli. 

Kövesse híreinket, hogy az ECHA kémiai biztonsági értékelési eszköztárával kapcsolatban naprakész maradjon. 

Categories Display