Kkv díjak a REACH és CLP kapcsán

Az unióban székhellyel rendelkező kis- és középvállalkozásokat méretüktől függően és bizonyos feltételek teljesülése esetén a biocid termékekről szóló rendelet által biztosított díjcsökkentések illethetik meg. Ennek érdekében a vállalatoknak a tényleges kérelem benyújtása előtt okirati bizonyíték benyújtása révén kell igazolniuk, hogy jogosultak a díjcsökkentésre. A KKV-ellenőrzéssel kapcsolatos dokumentáció benyújtásának feltételeit és a vonatkozó iránymutatásokat az alábbiakban részletesen ismertetjük.

Mielőtt KKV-ellenőrzés iránti kérelmet nyújt be, ismerje meg a vonatkozó uniós definíciót. A 2003/361/EK bizottsági ajánlás a mikro-, kis- és középvállalkozások minősítésével kapcsolatos feltételek meghatározásának egyetlen hiteles bázisát jelenti.

A KKV-jogállás elismerése

Mielőtt az 528/2012/EU rendelet 7. cikkének (1) bekezdésével, 13. cikkének (1) bekezdésével, 28. cikkének (4) bekezdésével, 43. cikkének (1) bekezdésével vagy 45. cikkének (1) bekezdésével összhangban olyan kérelmet nyújtanának be az Ügynökséghez hatóanyag jóváhagyása, jóváhagyásának megújítása, az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe történő felvétele, vagy biocid termék vagy biocid termékcsalád uniós engedélyezése iránt, amely KKV-kra vonatkozó csökkentés iránti kérelmet is tartalmaz, a leendő kérelmezőnek be kell nyújtania az Ügynökségnek az ilyen csökkentésre való jogosultságot igazoló vonatkozó dokumentumokat, azaz igazolnia kell, hogy a 2003/361/EK ajánlás értelmében KKV-jogállással rendelkezik.

A díjcsökkentés által érintett anyagok és termékek

Fontos hangsúlyozni, hogy a vállalatok csak akkor vehetik igénybe a díjcsökkentést, ha a hatóanyag nem minősül helyettesítendő anyagnak, és a termék nem tartalmaz olyan hatóanyagot, amely helyettesítendő anyagnak minősül.

Ennélfogva, ha a kérelem ilyen anyagra vagy termékre vonatkozik, a vállalat KKV-ellenőrzés iránti kérelmet sem nyújthat be.

A megfelelő vállalat kiválasztása

Hatóanyag jóváhagyására, jóváhagyásának megújítására, vagy az 528/2012/EU rendelet I. mellékletébe történő felvételére irányuló kérelem esetén az uniós székhellyel rendelkező hatóanyaggyártó méretkategóriája határozza meg a díjcsökkentésre való jogosultságot.

Termékengedélyezésre vagy annak megújítására irányuló kérelem esetén az uniós székhellyel rendelkező leendő engedélyesre vonatkozó méretkategória alapján határozzák meg a díjcsökkentésre való jogosultságot.

Ezért, ha a kérelmet benyújtó szervezet például tanácsadó jogkörrel bír, fontos az ügyfél vállalatméretének megállapítása.

A vállalat méretkategóriájának meghatározása

Részletes iránymutatás a vállalat méretkategóriájának meghatározásához

További információk

Okirati bizonyíték
  1. Az okirati bizonyíték* a vállalkozás tulajdonosi szerkezetét mutatja be, ideértve minden közvetlen és közvetett partnert és kapcsolt vállalkozást, a szállítói lánc előző és következő tagját, a kapcsolatok/társulások meghatározása szempontjából fontos részesedések, szavazati jogok és egyéb befolyásgyakorlások figyelembevételével, a 2003/361/EK bizottsági ajánlás mellékletének 3. cikke értelmében.

    *Az alábbi dokumentumok – beleértve a részvények elosztásával kapcsolatos legfrissebb módosításokat – szolgálhatnak a vállalat részvényeseit bemutató okirati bizonyítékként: alapító okirat, cégbejegyzési dokumentumok, társasági szerződés, a vállalat részvénykönyve stb.

  2. A hivatalosan auditált pénzügyi beszámolók másolatai, valamint a két utolsó jóváhagyott költségvetési elszámolási időszakra vonatkozó kiegészítő melléklet és üzleti jelentés, illetve a partnerek és/vagy kapcsolt vállalkozások hasonló dokumentációi a bizottsági ajánlás mellékletének 3., 4. és 6. cikkével összhangban.

  3. Egy hivatalos szervtől származó hivatalos igazolás/információ**, amely igazolja a két utolsó jóváhagyott költségvetési elszámolási időszakra vonatkozó személyzeti létszámot, amely az éves munkaegységnek (annual work unit – AWU) felel meg a bizottsági ajánlás mellékletének 5. cikkével összhangban. Amennyiben az üzleti jelentés vagy az auditált pénzügyi beszámoló kiegészítő melléklete magában foglalja ezt az információt, az említett dokumentumokat nem szükséges bemutatni.

    **A vállalat személyzeti állományáról tájékoztatást nyújtó hivatalos igazolás, amely – többek között, de nem kizárólag – az alábbi nemzeti/helyi intézményektől szerezhető be: adóhivatal, biztosító intézet, munkaügyi hivatal, statisztikai hivatal, egészségbiztosító intézet, magán egészségbiztosító vállalat stb.

Győződjön meg arról, hogy a fenti 1., 2. és 3. pontokban meghatározott valamennyi közvetlen és közvetett partner és kapcsolt vállalkozás, valamint a szállítói lánc előző és következő tagja vonatkozásában elküldte a dokumentumokat, a kapcsolatok/társulások meghatározása szempontjából fontos részesedések, szavazati jogok és egyéb befolyásgyakorlások figyelembevételével, a bizottsági ajánlás 3. cikke értelmében.

Megjegyzés: Ha a vállalkozás és/vagy partner- és kapcsolt vállalkozásai konszolidált beszámolót készítenek, vagy más vállalkozás konszolidált beszámolójában szerepelnek, kérjük, küldje el a konszolidált beszámolót és a hozzá tartozó kiegészítő mellékletet.

Hogyan kell benyújtani a KKV-jogállás elismerésére vonatkozó kérelmet és az azt igazoló dokumentációt?

A vállalatoknak először meg kell győződniük arról, hogy ismerik a vonatkozó KKV-meghatározásokat, és hogy az „Okirati bizonyíték" fejezetben felsorolt szükséges dokumentáció az érintett vállalat, valamint az egyes partnerek és/vagy kapcsolt vállalkozások mindegyike tekintetében rendelkezésre áll.

A KKV-jogállás elismerésére vonatkozó kérelmet az R4BP 3 alkalmazás segítségével lehet benyújtani. A dokumentumok benyújtásához a hatóanyag gyártójának vagy a forgalombahozatali engedély jövőbeni jogosultjának be kell lépnie az ECHA felhasználói fiókba és el kell indítania az R4BP benyújtó alkalmazást. A "NEW APPLICATION" (új kérelem) fülnél válassza az "SM-APP – SME Verification" (KKV ellenőrzés) opciót a kérelem benyújtásához és a submission wizard (benyújtási segédprogram) végig fogja vezetni a benyújtási folyamat fázisain.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a feladatokat és üzeneteket az R4BP 3 alkalmazásban. Ezeken keresztül az R4BP 3-ban kaphat határidőhöz kötött, több információ benyújtását igénylő hivatalos felszólítást is. A felszólítások az R4BP 3-ban a "TASKS" (feladatok) fül alatt fognak megjelenni. Ha elmulasztja a határidőt, a kérelmét elutasíthatják, illetve az értékelést lezárhatják a későn benyújtott információ figyelembe vétele nélkül, a feldolgozási fázis függvényében. A KKV-jogállás elismerésére vonatkozó kérelmét illető határozatot az R4BP 3 alkalmazáson keresztül küldik el Önnek.

Belépés az R4BP alkalmazásba

Az okirati bizonyíték terjedelmének korlátozása

Vegye figyelembe, hogy az egyes csatolmányok mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot. Ennélfogva, ha nagyon nagy méretű anyagot vagy 6-nál több dokumentumot kíván csatolni, kérjük, hozzon létre egy tömörített (zip kiterjesztésű) fájlt, amelyben valamennyi dokumentumot tárolhat, és mellékletként ezt a tömörített fájlt szíveskedjen feltölteni.

 

A KKV-jogállás elismerésének közlése és érvényessége

Az összes releváns információ beérkezését követő 45 napon belül az Ügynökségnek döntenie kell a KKV-jogállás elismeréséről.

Az 528/2012/EU rendelet értelmében benyújtott kérelmek esetében a KKV-jogállás elismerése két évig érvényes.

Az Ügynökségnek a vállalat KKV-jogállására vonatkozó döntése ellen az 528/2012/EU rendelet 77. cikkével összhangban fellebbezéssel lehet élni.

Díjcsökkentések

Hatóanyag jóváhagyására, jóváhagyásának megújítására, vagy az I. mellékletbe történő felvételére irányuló kérelmekre vonatkozó díjak csökkentésének mértéke, amennyiben a hatóanyag gyártója uniós székhellyel rendelkező KKV; kivéve, ha a hatóanyag helyettesítendőnek minősül

Vállalkozás típusa Díjcsökkentés (a szokásos díjak százalékos arányában)
Mikrovállalkozás

60

Kisvállalkozás

40

Középvállalkozás

20


 

Biocid termék vagy biocid termékcsalád uniós engedélyének megadására és megújítására irányuló kérelmekre vonatkozó díjak csökkentésének mértéke, amennyiben a leendő engedélyes uniós székhellyel rendelkező KKV; kivéve, ha a hatóanyag helyettesítendőnek minősül

Vállalkozás típusa

Díjcsökkentés (a szokásos díjak százalékos arányában)

Mikrovállalkozás

30

Kisvállalkozás

20

Középvállalkozás

10

 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)