Regisztrálási eljárás

Az évi egy tonnát elérő vagy azt meghaladó mennyiségű anyagok gyártóinak és importőreinek össze kell gyűjteniük az ezen anyagok tulajdonságaira vonatkozó információkat, és közölniük kell ezeket az ECHA-val a regisztrálási dokumentáción keresztül. Az anyagot kétféleképpen regisztrálhatja az ECHA-nál: 1) megkeresés vagy 2) késői előzetes regisztrálás útján. Meg kell találnia az Ön számára megfelelő módszert. Ehhez az alábbi információk, a megfelelő kézikönyvek, a kérdések és válaszok, valamint az oldalon szereplő útmutatók nyújtanak segítséget. Miután kiválasztotta a követendő módszert, egyéni vagy közös benyújtás keretében elő kell készítenie regisztrálását, és be kell nyújtania azt az ECHA-nak. A regisztrálást közös benyújtás keretében kell benyújtani, ha ugyanazt az anyagot egynél több vállalat gyártja vagy hozza forgalomba. Az oldalon további információt talál az anyag regisztrálásával kapcsolatban, legyen szó akár egyéni, akár közös benyújtásról. Ahhoz, hogy megtudja, mi történik a regisztrálási dokumentáció benyújtását követően, lépjen a Regisztrálás után fejezetre, ahol nyomon követheti a dokumentációkban szereplő információ sorsát és az Ön információközlésre vonatkozó, szállítói láncban betöltött szerepét.

Ha Ön a 67/548/EGK irányelv szerinti, elismert bejelentési számmal rendelkezik (új anyagok bejelentése), az alábbiakban információt talál arra vonatkozóan, hogyan igényelhet a REACH-rendelet szerinti regisztrációs számot anélkül, hogy regisztrálási dokumentációt nyújtana be az ECHA-hoz.

 

 

 

Az anyag előzetes regisztrálása

Annak érdekében, hogy élvezhesse a meghosszabbított regisztrálási határidő nyújtotta előnyöket, lehetősége van arra, hogy késői előzetes regisztrálást nyújtson be az ECHA-hoz. Bevezetett anyagára az évi egy tonna mennyiségi küszöböt meghaladó anyag gyártását vagy forgalomba hozatalát követő hat hónapon belül és a következő aktuális regisztrálási határidő (2018. május 31.) előtt legalább tizenkét hónappal nyújthat be késői előzetes regisztrálást. A késői előzetes regisztrálás NEM vonatkozik azokra a vállalatokra, amelyek elmulasztották a bevezetett anyagokra vonatkozó, 2008. június 1. és 2008. december 1. közötti előzetes regisztrálási határidőt.

A késői előzetes regisztrálásokat online kell benyújtani a REACH-IT rendszerben. A késői előzetes regisztrálás benyújtásakor, ha ugyanazt az anyagnevet vagy numerikus kémiai azonosító(ka)t (például EINECS- vagy CAS-szám) használja, a REACH-IT automatikusan ugyanabba az előzetes SIEF-be (előzetes anyaginformációs cserefórum) irányítja Önt, és ezzel lehetősége nyílik arra, hogy a potenciálisan ugyanazt az anyagot regisztráló más vállalatokat azonosítsa. Ezt követően az anyag azonosító adatainak alapos megfontolása alapján eldöntheti, hogy valóban ugyanarról az anyagról van-e szó, és létrehozhat egy SIEF-et.

 

 

Megkeresés elkészítése és benyújtása

A regisztrálás előtt megkeresést kell elkészítenie és benyújtania az ECHA-hoz 1) minden nem bevezetett anyagra, valamint 2) előzetesen nem regisztrált, bevezetett anyagra. A megkeresési folyamat az anyag gyártását vagy forgalomba hozatalát megelőzően történik.

Tájékoztatnia kell az ECHA-t arról is, hogy milyen kiegészítő információt igényel a regisztrálásnak a mennyiségi tartomány megnövekedése miatt szükségessé váló aktualizálásához.

A megkeresés értékelését követően az ECHA lehetővé teszi az Ön számára, hogy az adatmegosztás és a közös benyújtás érdekében kapcsolatba léphessen az előző és/vagy potenciális regisztrálókkal.

Megkeresési dokumentáció létrehozása az IUCLID alkalmazásával

 1. Hozza létre a dokumentációt az IUCLID legfrissebb változatának alkalmazásával.
 2. Használja az IUCLID validálási segéd plug-int a hiányzó információk azonosításához és bizonyos „üzleti szabályok" előzetes ellenőrzéséhez.
 3. Nyújtsa be a megkeresési dokumentációt a REACH-IT-en keresztül.

További információért lásd a következő kézikönyvben: Megkeresési dokumentáció elkészítése.

 

Az anyag regisztrálása

Az (évi egy tonna mennyiséget elérő vagy meghaladó) anyagok potenciális regisztrálóinak regisztrálási dokumentációt kell készíteniük, és benyújtaniuk az ECHA-hoz. Regisztrálási dokumentációját minden esetben tartsa naprakészen, ha vállalata számára megfelelő információk állnak rendelkezésre.

A dokumentációt az IUCLID legfrissebb verziójának használatával készítheti el, és a REACH-IT-en keresztül nyújthatja be. Ha azonban közös adatbenyújtás résztvevője (nem vezető regisztrálója), a regisztrálást közvetlenül a REACH-IT-ben tudja elkészíteni.

Dokumentáció elkészítése és benyújtása

 1. Olvassa el a kapcsolódó kézikönyvet: Regisztrálási és PPORD dokumentációk elkészítése.
 2. Az anyagadat-állomány összeállítása céljából adja meg a szükséges információkat az IUCLID-ben.
 3. Adott esetben használhatja a Chesar eszközt kémiai biztonsági értékelésének elvégzéséhez és kémiai biztonsági jelentésének elkészítéséhez.
 4. Ha anyagadat-állománya elkészült, állítsa össze végső regisztrálási dokumentációját az IUCLID dokumentáció-összeállító varázslóját követve.
 5. Használja az IUCLID validálási segéd plugint a hiányzó információk azonosításához és bizonyos „üzleti szabályok" előzetes ellenőrzéséhez.
 6. Használja az IUCLID-közzétételre vonatkozó előnézeti plugint annak megállapításához, hogy az ECHA milyen információt tesz közzé dokumentációjából.
 7. Használja az IUCLID díjkalkulátor plugint a regisztrálásához kapcsolódó díj előzetes becsléséhez.
 8. Exportálja a dokumentációt az IUCLID-ból, és nyújtsa be a REACH-IT-en keresztül.

 

Közös benyújtás elkészítése és benyújtása

A közös benyújtás két vagy több olyan potenciális regisztrálót érint, akik ugyanazt az anyagot gyártják vagy forgalmazzák. Közös benyújtás elkészítésénél a potenciális regisztrálóknak anyaginformációs cserefórumot (SIEF) kell létrehozniuk az anyag lényegi tulajdonságaival kapcsolatos adatainak megosztása érdekében, amelyeket közösen kívánnak benyújtani az ECHA-hoz, és lehetőség szerint meg kell állapodniuk az anyag osztályozásáról és címkézéséről.

A potenciális regisztrálók feladata, hogy kijelöljenek egy vezető regisztrálót, aki regisztrálásukat jóval a regisztrálási határidő előtt benyújtja. Ugyanazon közös benyújtás tagjainak is kell benyújtaniuk regisztrálást, azonban csak azt követően, hogy a vezető regisztráló dokumentációja sikeresen túljutott az üzleti szabályoknak való megfelelés lépésén a REACH-IT-en keresztül történő benyújtási folyamat során.

Mihelyt az ECHA teljesen feldolgozta a vezető regisztráló dokumentációját és jóváhagyta a kapcsolódó regisztrálási díj kifizetését, a vezető regisztráló regisztrációs számot kap. A tagként regisztrálók külön kapják meg a regisztrációs számokat, miután az ECHA megállapította a tagi dokumentációk hiánytalanságát.

 

 

Regisztrációs szám igénylése új anyagok bejelentésénél (NONS)

Egy anyagra REACH regisztrációs szám a 67/548/EGK irányelv szerinti, elismert bejelentési szám birtokában igényelhető (új anyagok bejelentése).

Regisztrációs számhoz úgy juthat, ha először regisztrál a REACH-IT-ben a megfelelő REACH-IT fiók használatával, pl. hazai gyártó, importőr vagy egyedüli képviselő (a 67/548/EGK irányelv szövegében: „sole representative"). Az ECHA a bejelentés jogosultjának kérésére a REACH-IT-en keresztül minden bejelentéshez regisztrációs számot rendel, amelyeket szét is terjeszt.

Regisztrációs szám igénylése bejelentett anyagra

A REACH-IT modulban az alábbi adatokat kell megadnia:

 • A bejelentett anyag bejelentési számát és ELINCS-számát.
 • A bejelentő nevét, címét (város és ország), pontosan olyan formában, ahogy a bejelentésben szerepel (az értesítés összefoglalását cserélő formátum (SNIF) fájl 0.2.10 szakasza).
 • Amennyiben releváns: az Ön által képviselt EU-n kívüli gyártótól származó egyedi leveleket vagy szerződéseket, amelyekből kitűnik, hogy a REACH-rendeletnek megfelelően Önt jelölték ki a bejelentett anyag vonatkozásában egyedüli képviselőjüknek. A leveleket PDF formátumban, az EU valamelyik nyelvén kell csatolni.
 • Amennyiben releváns: a 67/548/EGK irányelv szerinti korábbi kizárólagos képviselőtől származó levelet vagy szerződést, amelyből kitűnik, hogy a továbbiakban nem jár el kizárólagos képviselőként, és hozzájárul feladatainak Önre, mint újonnan kijelölt, a REACH-rendelet szerinti egyedüli képviselőre való átruházásához a bejelentett anyag tekintetében. A leveleket PDF formátumban, az EU valamelyik nyelvén kell csatolni.

Figyelem: Amennyiben a REACH-IT-ben megadott adatai megfelelnek a bejelentés adatainak, a REACH-IT automatikusan kiadja a regisztrációs számot. Amennyiben az adatok eltérnek, a REACH-IT nem ad ki regisztrációs számot, és a bejelentőnek a helyzet tisztázása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a megfelelő tagállami illetékes hatósággal.

 

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)