Ugrás a tartalomhoz
Ugrás a tartalomhoz

A rendelkezésre álló információk ellenőrzése

A keverékekkel kapcsolatban rendelkezésre álló információk azonosítási és vizsgálati követelményeit a CLP 6–8. cikke határozza meg.

Ha összegyűjtött minden, magával a keverékkel, illetve a keverék összetevőivel kapcsolatos alapvető és speciális információt, meg kell fontolnia, hogy a kapott információk relevánsak, megbízhatóak és elegendőek-e a CLP szerinti osztályozás szempontjából. 

 

Ellenőrizze az információs csomagot
  1. Minden veszély esetében ellenőrizze, hogy a keverékben előforduló minden anyagra, illetve magára a keverékre vonatkozóan rendelkezik-e információval. Vegye figyelembe, hogy a fizikai veszélyek többségénél magára a keverékre vonatkozó vizsgálati adatokra van szükség.
  2. Az adatok konzisztensek vagy nyilvánvaló eltéréseket tapasztal? Például az Ön által kézhez kapott biztonsági adatlap (SDS) nem teljes, esetleg különböző beszállítók egymásnak ellentmondó adatokat közöltek. Ilyen esetekben lépjen kapcsolatba szállítóival a probléma tisztázása érdekében.
  3. Végezzen keresztellenőrzést annak eldöntésére, hogy a szállítója által rendelkezésre bocsátott SDS-ben szereplő anyagok osztályozása a harmonizált osztályozás tekintetében megfelel-e az osztályozási és címkézési jegyzékben  foglaltaknak. Jóllehet a bejelentésekben és regisztrálásokban szereplő saját osztályozások eltérőek lehetnek, mégis kiindulási alapként szolgálhatnak a szállító osztályozásának ellenőrzése szempontjából. Ha kétsége merül fel, lépjen kapcsolatba szállítójával.

 

Mit jelent az, hogy „releváns, megbízható és elegendő"?

Ha speciális információkkal, például magával a keverékkel és/vagy a keverékben előforduló anyagokkal kapcsolatos vizsgálati adatokkal rendelkezik, meg kell fontolnia, mit jelent az, hogy az információ „releváns, megbízható és elegendő".

A keverék veszélyességi osztályozásának eredményes meghatározásához magas színvonalú információkra kell alapoznia döntését.

Az Ön birtokában lévő információk megbízhatósága nagyon fontos az osztályozási gyakorlat kimenetele szempontjából. A tudományos szempontból megbízhatatlan információ – például helytelenül elvégzett vizsgálat vagy rosszul megválasztott modell alkalmazása esetén – nem megfelelő osztályozást idézhet elő.  Kizárólag megbízható információt szabad felhasználni az osztályozáshoz. Először  az információ megbízhatóságát érdemes értékelni, csak ezt követően kerül előtérbe annak relevanciája és pontossága.

Időnként előfordul, hogy az információk nem validált módszerek eredményeként születtek, mégis értékesnek bizonyulnak és számításba jönnek a bizonyítékok súlya elemzésnél, mindazonáltal értékelésükhöz szakértői véleményre lehet szükség.

A megbízhatósággal, relevanciával és pontossággal kapcsolatban további információkat az Útmutató a REACH szerinti tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez című dokumentum R.4 fejezete tartalmaz.

A rendelkezésre álló információk ellenőrzése

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)


Route: .live1