Regisztrálás

Az évi egy tonnát meghaladó mennyiségben Ön által gyártott vagy importált anyagok mennyiségeivel, tulajdonságaival és felhasználásaival kapcsolatos információk összegyűjtése az Ön felelőssége. Ezeket az adatok regisztrálási dokumentációban nyújtja be az ECHA-nak. A regisztráció összeállításakor és benyújtásakor vegye figyelembe ezeket az ajánlásokat.

 

Nyújtson be hiánytalan regisztrálási dokumentációt az ECHA-nak
 • Az anyag tekintetében a REACH-rendeletben előírt összes információt szerepeltesse, és igazolja, hogy az anyag felhasználása biztonságosan folyik.
 • Adott esetben értékelje az anyag felhasználásából eredő kockázatokat, és fejtse ki, hogyan kell ellenőrzés alatt tartani e kockázatokat.
 • Gondoskodjon arról, hogy anyagát a megfelelő közös benyújtás részeként regisztrálja.
 • Adja meg a helyes anyagazonosítási információkat:
  • Támaszkodjon saját, vállalatspecifikus anyagazonosítási információira, így például az analitikus vagy összetételi információkra.
  • Ügyeljen arra, hogy anyaga a regisztrált anyag határösszetételén belülre essen.
  • Az olyan információk bejelentésére, mint például az UVCB-anyagok gyártási folyamatának leírása, használja a rendelkezésre álló IUCLID-sablonokat.
 • Használja az IUCLID Validation Assistant szoftvert annak ellenőrzésére, hogy az érintett mennyiségi tartomány tekintetében kért információkat az IUCLID megfelelő szakaszaiba vitte-e fel.
 • Megjegyzés: A Validation Assistant nem erősíti meg, hogy a dokumentáció teljes. Az ECHA a dokumentáció egyes részeit manuálisan is ellenőrizheti.
Adja meg helyesen az intermedierként való felhasználást
 • Gondoskodjon arról, hogy bizonyítani tudja, hogy az anyag felhasználása megfelel az intermedierként való felhasználás meghatározásának és a REACH-rendeletben meghatározott feltételeknek.
 • Bizonyítsa, hogy az intermedier életciklusa alatt szigorúan ellenőrzött feltételek érvényesülnek, különösen azokban a lépésekben, amelyekben számítani kell a tárolási rendszer sérülésére.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)