REACH-IT

A REACH-IT egy központi IT rendszer, amely támogatja az iparágat, a tagállami illetékes hatóságokat és az Európai Vegyianyag-ügynökséget az adatok és dokumentációk biztonságos benyújtásában, feldolgozásában és kezelésében. Az említett felek hozzáférnek a REACH-IT konkrét funkcióihoz, amelyek használatával teljesíteni tudják a REACH- és a CLP-rendelet szerinti követelményeket. A REACH-IT biztonságos kommunikációs csatornát is biztosít a három fél számára annak érdekében, hogy támogassa őket az adatok és a dokumentációk feldolgozásának és értékelésének koordinálásában.

 

 

Regisztrálás

Az általános áttekintés a REACH-IT-ben való regisztrálásról és jogi személy objektum létrehozásáról az ECHA fiókokra vonatkozó kézikönyvben található.

Regisztrálási eljárás

Az alábbiakban az anyagok ECHA-nál történő regisztrálási eljárását tekintjük át. Az eljárás áttekintését a megkereséssel kezdjük, amely az anyag regisztrálásának első lépése. Továbbá tájékoztatást nyújtunk a közös benyújtás folyamatáról az egynél több vállalat által gyártott vagy importált anyag vonatkozásában. Általános áttekintést talál továbbá a regisztrálási dokumentáció IUCLID-ban való összeállításáról és a REACH-IT-en keresztül történő benyújtásáról. Információt kap arról is, hogyan igényelhet regisztrációs számot egy bejelentett anyag tekintetében (NONS) a REACH-IT alkalmazásával.


Megkeresés elkészítése és benyújtása

Annak ismertetése, hogy mikor kell megkeresést benyújtani. Áttekintés a megkeresési dokumentáció elkészítéséről az IUCLID alkalmazásával és a dokumentációnak a REACH-IT-en keresztül az ECHA-hoz történő benyújtásáról. (Lásd az alábbi kézikönyvet: Megkeresési dokumentáció előkészítése).


Közös adatbenyújtás előkészítése és végrehajtása

Rövid magyarázat arról, mikor van szükség közös adatbenyújtásra, valamint a közös adatbenyújtás végrehajtásának rövid ismertetése.


Az anyag regisztrálása

Rövid áttekintés a regisztrálási dokumentáció REACH-IT-en keresztüli elkészítéséről és az ECHA-hoz történő benyújtásáról. (Lásd az alábbi kézikönyvet: Regisztrálási és PPORD dokumentációk elkészítése).


Regisztrációs szám igénylése új anyagok bejelentése (NONS) esetében

Regisztrációs szám igénylése bejelentett anyagok (NONS) esetében a REACH-IT alkalmazásával és az ECHA által kért információk a regisztrációs szám kiadásához. Link a megfelelő tagállami illetékes hatóságok és a kijelölt nemzeti hatóságok elérhetőségét tartalmazó listához.

 

Engedélyezési kérelem

Rövid, lépésenkénti útmutató közös vagy különálló engedélyezési kérelem benyújtásához. Az útmutató a következő lépéseken kalauzolja végig: regisztrálás a REACH-IT-ben, IUCLID dokumentáció létrehozása és benyújtása a REACH-IT-en keresztül.(Lásd még a következő kézikönyvben: Az engedélyezési kérelem elkészítése).

 

PPORD-bejelentés előkészítése és benyújtása

Rövid áttekintés a PPORD-bejelentés előkészítéséről és az ECHA-hoz történő benyújtásáról, valamint a PPORD meghosszabbítása iránti kérelemről.(Lásd még a következő kézikönyvben: Regisztrálási és PPORD dokumentációk elkészítése).

 

Árucikkekben előforduló anyagok bejelentése

Rövid útmutató a bejelentések ECHA-hoz történő benyújtásához, ha a gyártott vagy importált árucikk a jelöltlistán szereplő anyagot tartalmaz. A REACH-IT használata helyett webes űrlapon keresztül is benyújthatja bejelentéseit. A műveletben közvetlen link és online oktatóanyag segíti. (Lásd még a következő kézikönyvben: Az árucikkekben előforduló anyagokkal kapcsolatos bejelentés elkészítése).

 

Engedélyezett felhasználás továbbfelhasználói bejelentésének benyújtása

Rövid útmutató a továbbfelhasználói bejelentések benyújtásáról az engedélyezési jegyzékben szereplő olyan anyagok tekintetében, amelyeket a szállítói lánc felsőbb szintjén engedélyeztek. A weboldalon található egy a webes benyújtási űrlaphoz vezető link.

 

Továbbfelhasználói jelentés benyújtása nem támogatott felhasználások esetén

Rövid útmutató, amely lépésről lépére bemutatja, hogy az online webes űrlap felhasználásával vagy a REACH-IT-en keresztül hogyan kell benyújtani továbbfelhasználói jelentést a szállító expozíciós forgatókönyvei által nem támogatott felhasználások vonatkozásában. A webes űrlap és az online oktatóanyag ezen a weboldalon érhető el. (Lásd még a következő kézikönyvben: Továbbfelhasználói jelentés készítése).

 

Továbbfelhasználói jelentés benyújtása osztályozásbeli különbségek esetén

Rövid útmutató, amely lépésről lépésre bemutatja, hogy a REACH-ITen keresztül hogyan kell benyújtani továbbfelhasználói jelentést, ha a továbbfelhasználó által használt osztályozás eltér a szállítói által használt osztályozástól. (Lásd még az Adatbenyújtási kézikönyv 21. részét: Hogyan készítsünk elő és nyújtsunk be továbbfelhasználói jelentést az IUCLID 5 alkalmazásával).

 

Osztályozási és címkézési bejelentés benyújtása és frissítése

Rövid útmutató, amely lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell elkészíteni az osztályozási és címkézési bejelentést az IUCLID vagy a REACH-IT online dokumentáció használatával.  (Lásd még a következő kézikönyvben: Az osztályozási és címkézési bejelentés elkészítése.)

 

Keverékekre vonatkozó alternatív kémiai név használata iránti kérelem

Rövid áttekintés a keverékekre vonatkozó alternatív kémiai név használata iránti kérelem előkészítéséről és a kérelmet követő folyamatról. A kérelem benyújtására szolgáló webes űrlaphoz közvetlen link áll rendelkezésre.  (Lásd még a következő kézikönyvben: Keverékben előforduló anyagra vonatkozó alternatív kémiai név használata iránti kérelem elkészítése).

 

CLH dokumentáció elkészítése és benyújtása

Rövid útmutató, amely lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell elkészíteni és benyújtani a harmonizált osztályozási és címkézési (CLH) dokumentációt. A CLH dokumentáció benyújtásához szükséges webes űrlaphoz, a CLH bejelentés formátumához és a vonatkozó útmutatókhoz közvetlen linkek vezetnek.

Categories Display