Anyagegyezőség megállapítása

Az azonos anyagot gyártó, ill. importáló vállalatoknak közösen kell regisztrálniuk. Ha nem azonos anyagokról van szó, nem szabad közösen regisztrálniuk. Hogyan lehet eldönteni, hogy ugyanazon anyagról van szó?

Jól meghatározott anyag esetén alkalmazza az útmutató általános elveit

Alkalmazza az Anyagok REACH és CLP szerinti azonosításának és elnevezésének útmutatója c. dokumentum 5. fejezetében leírt általános elveket:

  1. A jól meghatározott anyagok akkor tekinthetők azonosnak, ha ugyanazokból a fő összetevőkből állnak: az összetételük meghatározza az azonosságukat.
  2.  Egy összetevős anyag az, amelyikben a fő összetevő legalább 80%-ban van jelen.
  3. Több összetevős anyag az, amelyikben legalább két összetevő van jelen 10% és 80% közötti mennyiségben, és egyiknek sem haladja meg a 80%-ot a részaránya.
  4. Az anyag tisztasági foka nem befolyásolja az azonosságot.
  5. A gyártási folyamatból adódó szennyeződések azonos anyagok esetén is eltérhethek.
  6. A technikai tisztaságú, analitikai tisztaságú vagy tiszta anyagok azonosak, amennyiben azonos fő összetevő(ke)t tartalmaznak.
  7. Azonos anyagoknak lehet eltérő tisztasági/szennyezettségi profilja a minőségüktől függően.

Amikor felméri, tud-e más vállalatokkal közösen regisztrálni, három eltérő következtetésre juthat:

  1. Egyértelműen tudnak közösen regisztrálni, mivel az anyagaik azonos fő összetevő(k)ből állnak;
  2. Egyértelműen nem tudnak közösen regisztrálni, mivel az anyagaik nem azonos fő összetevő(k)ből állnak;
  3. Lehetséges az anyagok közös regisztrálása, ha indokolt. Például abban az esetben, ha az anyagok az egy és több összetevős anyagok határán helyezkednek el.

UVCB anyag esetén keressen példákat és ágazatspecifikus útmutatást

Ismeretlen vagy változó összetételű anyagok, komplex reakciótermékek vagy biológiai anyagok (UVCB-k) esetén nincs általános alapelv, ami feljogosít az anyagok közös regisztrálására.

Bővebb információért, illetve hogy két UVCB anyag regisztrálható vagy sem együtt, lásd az Anyagok REACH és CLP szerinti azonosításának és elnevezésének útmutatója c. dokumentumot. A fő befolyásoló tényezők az összetétel, a forrás és a gyártási eljárás.

További útmutatást talál az ECHA weboldal ágazatspecifikus segítséget tartalmazó oldalain. A hivatalos ECHA útmutatóval együtt alkalmazva az ágazatspecifikus útmutató segít az anyagok pontos azonosításában, és biztosítja a REACH-nek való megfelelést az anyagazonosítás tekintetében. Emellett segít döntést hozni az anyagok azonosságának megállapítása során.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)