A készítményekben használt alternatív vegyianyag-név igénylése

 

Alternatív vegyianyag-név iránti kérelem nyújtható be az ECHA-hoz keverékben lévő és a CLP szerint osztályozott, címkézett és csomagolt anyag esetében.

A kérelmet az IUCLID legújabb verziójával készítse el, és az alábbi webes űrlapon nyújtsa be.

Fontos: A számlázáshoz és a kommunikációhoz REACH-IT fiókkal kell rendelkeznie.

A kérelem elkészítése

1. Hozzon létre egy REACH-IT fiókot, ha még nem rendelkezik fiókkal.

2. Készítse el az alternatív vegyianyag-név iránti kérelem dokumentációját az IUCLID -ben.

A dossziéban az alábbi információknak kell szerepelniük:

  • a kérelem benyújtójának azonosítása;
  • a javasolt alternatív kémiai név;
  • az anyag azonosítása és összetétele;
  • az anyag osztályozásával és címkézésével kapcsolatos információk;
  • azon keverék(ek) kereskedelmi neve(i), amelyek azt az anyagot tartalmazzák, amelyre az alternatív kémiai nevet kérelmezik;
  • azon anyag biztonsági adatlapja, amelyre az alternatív kémiai nevet kérelmezik;
  • az anyagot tartalmazó keverék(ek) biztonsági adatlapja;
  • indoklás, amelyben a kérelem benyújtója igazolja, hogy védendő kereskedelmi érdeke fűződik ahhoz, hogy az anyag tényleges nevét ne adja ki; és
  • indoklás, amely igazolja, hogy az alternatív kémiai név használata a munkahelyen bevezetendő egészségügyi és biztonsági óvintézkedések betartásához szükséges elegendő információt biztosít, valamint megfelel annak az igénynek, hogy a keverékkel való munka kockázatai elháríthatók.

A javasolt alternatív kémiai név lehet olyan név, amely az anyag legfontosabb funkciós csoportjait azonosítja, vagy egy alternatív megjelölés.

Tipp: Alternatív név képzésekor ajánlott az „Útmutató" használata (a veszélyes készítményekről szóló irányelv VI. mellékletének B. része).

Lásd még a következő kézikönyvben: Keverékben előforduló anyagra vonatkozó alternatív kémiai név használata iránti kérelem elkészítése.


3. Az IUCLID  fájlt és a kért csatolmányokat a webes nyomtatványon kell benyújtani.

Ha a kérelem benyújtása után nem kap visszaigazoló üzenetet, vegye fel a kapcsolatot az ECHA információs szolgálatával."

Mi a következő lépés?

A kérelem beérkezését követően az ECHA elvégzi a vírusellenőrzést és az „üzleti szabályok" ellenőrzését annak megállapítására, hogy a dokumentáció hiánytalannak minősül-e és feldolgozható-e.

Ha a dokumentáció megfelel az „üzleti szabályok" ellenőrzésén, az ECHA kiküldi a számlát. Miután az ECHA-hoz megérkezett a befizetés, hat héten belül közli az alternatív vegyianyag-név iránti kérelmet elbíráló határozatot.

Ha az ECHA elutasítja az alternatív vegyianyag-név iránti kérelmet, vagy ha később módosítja vagy visszavonja az alternatív vegyianyag-név használatára vonatkozó jóváhagyását, a határozat felülvizsgálatát lehet kérni. A kérelmet a határozat kézhezvételétől számított két hónapon belül lehet benyújtani egy külön webes űrlapon.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ECHA a kérelemmel kapcsolatos összes információt, ideértve a határozatot is, mindig közvetlenül a kérelmezőnek küldi meg a REACH-IT üzenetküldő rendszerében.

Alternatív vegyianyag-név használatát elbíráló határozat felülvizsgálata iránti kérelem

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)