A készítményekben használt alternatív vegyianyag-név igénylése

 

Az uniós székhelyű gyártók, importőrök és továbbfelhasználók az ECHA-nál kérelmezhetik egy anyag alternatív kémiai nevének használatát. „Képviselőként eljáró harmadik felet” vagy „egyedüli képviselőt” nem lehet megbízni a keverék(ek)ben előforduló anyagra vonatkozóan az alternatív kémiai név használata iránti kérelem benyújtásával.

A kérelmet az IUCLID legfrissebb változatával kell elkészíteni, és a REACH-IT-en keresztül kell benyújtani.

A kérelem elkészítéséhez és benyújtásához az ECHA „Keverékben előforduló anyagra vonatkozó alternatív kémiai név használata iránti kérelem elkészítése” című kézikönyve ad további útmutatást.

Az alternatív kémiai név használatára vonatkozó kérelmeket az ECHA-hoz való benyújtás után nem lehet frissíteni, a kérelem alá tartozó keverékeket is ideértve, kivéve, ha ezt az ECHA kifejezetten kéri. Mindig győződjön meg arról, hogy a kérelemben minden olyan keverék szerepel, amelynél az alternatív kémiai nevet használni kívánja. Ha a későbbiekben kérelmezni szeretné az alternatív kémiai név használatát más keverékek esetében is, ez új kérelemnek fog minősülni, amelyért az ECHA újabb díjat számít fel.

A kérelem elkészítése

1. Ha még nem rendelkezik REACH-IT-fiókkal, hozzon létre egyet.

2. Készítse el az alternatív kémiai név iránti kérelem dokumentációját az IUCLID-ben.

A dossziéban az alábbi információknak kell szerepelniük:

  • a kérelem benyújtójának azonosítása;
  • a javasolt alternatív kémiai név;
  • az anyag azonosítása és összetétele;
  • az anyag osztályozásával és címkézésével kapcsolatos információk;
  • azon keverék(ek) kereskedelmi neve(i), amelyek azt az anyagot tartalmazzák, amelyre az alternatív kémiai nevet kérelmezik;
  • azon anyag biztonsági adatlapja, amelyre az alternatív kémiai nevet kérelmezik;
  • az anyagot tartalmazó keverék(ek) biztonsági adatlapja;
  • indoklás, amelyben a kérelem benyújtója igazolja, hogy védendő kereskedelmi érdeke fűződik ahhoz, hogy az anyag tényleges nevét ne adja ki; és
  • indoklás, amely igazolja, hogy az alternatív kémiai név használata eleget tesz annak a kívánalomnak, hogy elegendő információt biztosítson a szükséges egészségügyi és biztonsági óvintézkedések megtételéhez a munkahelyen, és hogy a keverék kezelésével járó kockázatok ellenőrizhetőek legyenek.

A javasolt alternatív kémiai név lehet olyan név, amely az anyag legfontosabb funkciós csoportjait azonosítja, vagy egy alternatív megjelölés.

Tipp: Alternatív név képzésekor ajánlott az „Útmutató" használata (a veszélyes készítményekről szóló irányelv VI. mellékletének B. része).

A dosszié elkészítéséhez további segítséget a következő kézikönyvben talál:  Keverékben előforduló anyagra vonatkozó alternatív kémiai név használata iránti kérelem elkészítése.

3. Az IUCLID fájlt és a kért csatolmányokat a REACH-IT-en keresztül kell benyújtani.

Ha a kérelem benyújtása után nem kap visszaigazoló üzenetet, vegye fel a kapcsolatot az ECHA információs szolgálatával."

Mi a következő lépés?

A kérelem beérkezését követően az ECHA elvégzi a vírusellenőrzést és az „üzleti szabályok" ellenőrzését annak megállapítására, hogy a dokumentáció hiánytalannak minősül-e és feldolgozható-e.

Ha a dokumentáció megfelel az „üzleti szabályok" ellenőrzésén, az ECHA kiküldi a számlát. Miután az ECHA-hoz megérkezett a befizetés, hat héten belül közli az alternatív vegyianyag-név iránti kérelmet elbíráló határozatot.

Ha az ECHA elutasítja az alternatív vegyianyag-név iránti kérelmet, vagy ha később módosítja vagy visszavonja az alternatív vegyianyag-név használatára vonatkozó jóváhagyását, a határozat felülvizsgálatát lehet kérni. A kérelmet a határozat kézhezvételétől számított két hónapon belül lehet benyújtani egy külön webes űrlapon.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az ECHA a kérelemmel kapcsolatos összes információt, ideértve a határozatot is, mindig közvetlenül a kérelmezőnek küldi meg a REACH-IT üzenetküldő rendszerében.

Alternatív vegyianyag-név használatát elbíráló határozat felülvizsgálata iránti kérelem

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)