A munka megszervezése a társregisztrálókkal

Potenciális regisztrálóként két esettel szembesülhet:

  1. Ha még nem nyújtott be regisztrálási dokumentációt, együtt kell működnie a többi potenciális társregisztrálóval, és elő kell készíteniük a közös regisztrálást. Ha csak Ön kívánja regisztrálni az anyagot, önállóan kell folytatnia az eljárást.
  2. Ha már létezik közös regisztrálás, fel kell vennie a kapcsolatot a regisztrálókkal, és meg kell velük állapodnia a csatlakozásról.

Ha az anyagot még nem regisztrálták, meg kell állapodnia a társregisztrálókkal az anyaginformációs cserefórum (SIEF) keretében való együttműködésről és információcseréről. A SIEF tagjainak meg kell osztaniuk egymással a rendelkezésükre álló tudományos adatokat, és meg kell határozniuk a hiányzó adatok megszerzésének módját. Meg kell vitatniuk a meglévő adatok relevanciáját, megbízhatóságát és megfelelőségét. Ez időt vesz igénybe, és a regisztrálási dokumentáció elkészítése és benyújtása előtt meg kell tenni. Végül meg kell állapodni a költségmegosztásról.

Ha az anyagot már regisztrálták, valószínűleg az előkészítő tevékenységet is elvégezték. Annak érdekében, hogy a közös benyújtás résztvevője lehessen, fel kell vennie a kapcsolatot a vezető regisztrálóval az adat- és költségmegosztásról való megállapodást követően.

Költségmegosztás

A REACH értelmében a költségeket méltányos, átlátható és megkülönböztetéstől mentes módon kell megosztani. Az adatmegosztás célja a regisztráláshoz kacsolódó tényleges költségek megosztása, nem pedig nyereség elérése valamelyik fél számára. A SIEF tagjainak meg kell állapodni az adatokkal és a SIEF adminisztrációjával kapcsolatos költségek megosztásáról.

Az ECHA által nyújtott támogatás

Végső esetben, ha nem sikerül megállapodásra jutnia társregisztrálóival az adat- és költségmegosztást illetően, az ECHA kivizsgálhatja az esetet. Bizonyos körülmények esetén az eljárás a releváns adatokra való hivatkozás engedélyezésével zárulhat. Az adatmegosztási vitaeljárás jogi támogatás nélkül, ingyenesen igénybe vehető.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)