ePIC – IT rendszer az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyáshoz

Az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rendelet (PIC-rendelet, 649/2012/EU rendelet) szabályozza egyes veszélyes vegyi anyagok behozatalát és kivitelét, és kötelezettségeket állapít meg az e vegyi anyagokat EU-n kívüli országba kivinni szándékozó vállalatok számára.

Az új PIC-rendelet 2014. március 1-jén vált alkalmazandóvá. E dátumtól kezdődően az ECHA a felelős az új rendelettel kapcsolatos igazgatási és technikai feladatokért, és tudományos és technikai útmutatást fog biztosítani az ipar, az uniós és harmadik országbeli kijelölt nemzeti hatóságok, valamint az Európai Bizottság számára.

Az ePIC egy informatikai eszköz, amelyet az ECHA azért hozott létre és tart fenn, hogy a PIC-rendelet szerinti követelményeket megfelelő informatikai rendszerek támogassák. Az ePIC három független felülettel rendelkezik: egy az ipari felhasználóknak, egy másik a hatósági felhasználóknak (ECHA, kijelölt nemzeti hatóságok és a Bizottság), egy harmadik pedig a vámtisztviselőknek szól. Lehetővé teszi az információk ipari felhasználók, hatósági felhasználók és vámügyi felhasználók közötti biztonságos cseréjét.

 

Ipari felület

Az ePIC ipari felület az ipari felhasználóknak szól, és lehetővé teszi számukra a hatósági felhasználókkal való biztonságos kommunikációt és adatcserét. Miután bejelentkeztek az ePIC alkalmazásba, a következő funkciók állnak az ipari felhasználók rendelkezésére:

  • Kiviteli bejelentések benyújtása: a rendszer lehetővé teszi mind vegyi anyagokra, mind keverékekre/árucikkekre vonatkozó kiviteli bejelentések létrehozását és benyújtását, a kivitel típusától függően a megfelelő hivatkozás kiválasztásával. Miután elkészült a bejelentés, lehetőség van annak a megerősítő oldalon való átnézésére, amely összefoglalja az összes előzőleg megadott információt. Ha véglegesítették a kiviteli bejelentést, a rendszeren keresztül el lehet küldeni az érintett kijelölt nemzeti hatóságnak. Ha a benyújtás sikeres, egy megerősítő üzenet jelenik meg. Ha a benyújtás után javításokra van szükség, az érintett kijelölt nemzeti hatóság (vagy az ECHA) visszaküldheti a bejelentést, és az az ipari felületen szerkesztés, majd újbóli benyújtás céljából hozzáférhetővé válik (ha van rá idő).
  • Különleges RIN kérvények benyújtása (egyedi és tömeges): az ipari felhasználó adott esetben különleges RIN kérvényeket nyújthat be. Ha a kérvény nagyszámú, egy vagy több országba exportálandó vegyi anyagot vagy egy darab, több országba exportálandó vegyi anyagot tartalmaz, egy tömeges benyújtási funkció áll rendelkezésre. A rendszer ügyenként egy RIN-t generál, és az érintett kijelölt nemzeti hatóság minden egyes kérvényt külön ügyként kezel.
  • Mentesség kérése: az ipari felhasználók a PIC-rendelet 14. cikkének (7) bekezdésében megállapított rendelkezések alapján adott esetben mentességet kérhetnek oly módon, hogy rákeresnek az érintett bejelentésre, és a „Propose a waiver” (Mentesség kérése) opciót választják.
  • Keverékek és árucikkek kezelése a kivitel bejelentése előtt: az alkalmazáson belül új keverékek és árucikkek hozhatók létre. A létrehozást követően ezek egy kiviteli bejelentési űrlapon kiválaszthatók, és a létrehozás során megadott információkat a rendszer automatikusan megkeresi és bemásolja a kiviteli bejelentési űrlap megfelelő mezőibe.

E felület segítségével az ipari felhasználók meg tudják nézni és frissíthetik saját adataikat, és figyelemmel kísérhetik bejelentéseiket is. Üzeneteket tudnak küldeni kijelölt nemzeti hatóságaiknak (hivatkozva valamely konkrét beadványra), és ellenőrizhetik a benyújtott bejelentések és különleges RIN kérvények státuszát.

 

Hatósági felület

Az ePIC hatósági felülete a hatósági felhasználóknak szól, és a szabályozási folyamat keretében végzett mindennapi munkát segíti. Miután bejelentkeztek az ePIC alkalmazásba, a hatósági felhasználók a főoldalra kerülnek, ahol a teendőkhöz és a függőben lévő feladatokhoz való egyszerű hozzáférés érdekében a „To do Actions” (Elvégzendő feladatok) pontra mutató hivatkozások találhatók (kategóriánként csoportosítva).

Az alkalmazáson belül a következő funkciók állnak a hatósági felhasználók rendelkezésére:

  • A nyitott feladatok ellenőrzése és nyomon követése: a lezáratlan feladatok felsorolása az ePIC hatósági felületének főoldalán érhető el. A feladatok ezen előre meghatározott felsorolása a szűrésre szolgáló keresési kritériumok alkalmazásával finomítható is. A feladatok felsorolásában a felhasználók információkat kapnak az elvégzendő feladatokról, a feladat tárgyát képező vegyi anyagokról, az importáló országról és a feladat elvégzésének határidejéről. A határidőhöz közeledő feladatokat narancssárga, a lejárt határidejű feladatokat piros szín jelzi.
  • Feladatok elvégzése és befejezése: a feladat megnyitásakor megjelennek a bejelentés részletei a feladattal és a kérvénnyel kapcsolatos további információkkal. Rendelkezésre állnak a benyújtás előzményei, amelyek az ügy életciklusának eseményeit sorolják fel. Az üzenetekkel kapcsolatos részben pedig az üggyel kapcsolatban előzőleg küldött összes üzenet érhető el a felhasználó számára. Miután a felhasználó kiválasztotta a feladatot, az a „Task Action Menu” (Feladatmenü) megfelelő feladatának kiválasztásával végezhető el és fejezhető be.
  • További információk/javítások kérése az ipartól: ha a hatósági felhasználók észreveszik, hogy egyes információk hiányoznak és/vagy javítást szükséges végezni a beadványban, megkérhetik az ipari felhasználókat, hogy módosítsák kérelmüket vagy egészítsék ki azt további adatokkal. A rendszer lehetővé teszi a hatósági felhasználók számára, hogy a bejelentéshez egy üzenetet adjanak, amely tisztázza az elvégzendő változtatások jellegét.

 

Vámügyintézői felület

Az ePIC vámügyintézői felülete a vámtisztviselőknek szól, és biztosítja számukra a feladataik ellátásához szükséges információkat. Eseti kereséseket végezhetnek (a RIN és az importáló ország közötti pozitív egyezés alapján), és ellenőrizhetik, hogy a kivitel egy adott időpillanatban engedélyezett-e, a kivitelre vonatkozó más releváns információkkal együtt.

Categories Display