Tájékoztatási követelmények: Évente 1-10 tonna

Az évi 1-10 tonna mennyiségben gyártott vagy importált anyag regisztrálása érdekben meg kell adnia a fizikokémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságokra vonatkozó adatokat - kivéve, ha az előírás nem vonatkozik az adott anyagra. A REACH VII. melléklete részletesen ismerteti a követelményeket.

A célja az, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján megállapodásra jusson a társregisztrálókkal az anyag megfelelő osztályozásáról és címkézéséről.

Ha igazolni tudja, hogy az anyag valószínűsíthetően alacsony kockázatú, kevesebb tájékoztatási követelménynek kell megfelelnie, és kizárólag a (VII. melléklet 7. pontjában meghatározott) fizikokémiai adatokat kell megadnia.

Ha azonban benyújtja az évi 1-10 tonna mennyiségre vonatkozó regisztrálási dokumentációt a VII. melléklet szerinti összes információt megadva, nem kell fizetnie regisztrálási díjat. Ebben az esetben a dokumentáció IUCLID-ben történő létrehozásakor díjmentességet kell kérnie. Ha azonban az ön anyaga megfelel a III. melléklet követelményeinek, a díjmentesség nem alkalmazható, és ki kell fizetnie a regisztrációs díjat.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)