Tegyen eleget az európai bizottsági határozat szerinti kötelezettségeinek

Az Európai Bizottság az azt követő három hónapon belül elkészíti az engedélyezésre vonatkozó határozat tervezetét, hogy a véleményeket kézhez kapja az ECHA-tól. A határozattervezet elkészítése után legalább három hónapra van szükség a REACH-bizottságban történő szavazáshoz és az azt követő, Bizottságon belüli elfogadási eljáráshoz, többek között a fordításokhoz. Így az egész döntéshozatali folyamat rendszerint több mint hat hónapig tart.

Kötelezettségek az engedély megadása után

Ha az Európai Bizottság megadja az engedélyt, arra a kérelemmel benyújtott kémiai biztonsági jelentésben leírt feltételek vonatkoznak. A Bizottság engedélyezési határozata további feltételeket írhat elő. Az engedélyesnek a Bizottság határozatának kézhezvételét követően továbbra is törekednie kell arra, hogy biztonságosabb alternatívákat találjon.

Engedélyesek

Az engedélyesek kötelesek betartani a határozatban előírt feltételeket. A szállítói lánc felsőbb szintjére vonatkozó engedély jogosultjai, azaz a gyártók, az importőrök, illetve az egyedüli képviselők kötelesek feltüntetni az engedélyszámot a címkén, mielőtt az anyagot vagy az anyagot tartalmazó készítményt forgalomba hozzák. A szállítói lánc felsőbb szintjére vonatkozó engedély jogosultjainak a biztonsági adatlapot is aktualizálniuk kell.

A szállítói lánc upstream szereplőjére vonatkozó engedély hatálya alá tartozó továbbfelhasználók

A XIV. mellékletben szereplő, a szállítói lánc upstream szereplőjére vonatkozó engedély hatálya alá tartozó anyag továbbfelhasználóinak teljesíteniük kell a határozatban előírt feltételeket, és az anyag első szállításától számított három hónapon belül értesíteniük kell az ECHA-t az anyag felhasználásáról. Az ECHA nyilvántartást vezet ezekről az értesítésekről, az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja azokat és a honlapján összefoglalókat tesz közzé az értesítésekről. A továbbfelhasználóknak kapcsolatban kell maradniuk az engedélyesekkel és az anyag szállítóival, és biztosítaniuk kell részükre a lehetséges felülvizsgálati jelentéshez szükséges információkat. Ha a továbbfelhasználók a szállítói láncon belül (újracsomagolás után) önmagában vagy készítményben továbbértékesítik az anyagot, az engedélyezéssel kapcsolatos információkat is tudatniuk kell a fogyasztókkal (a biztonsági adatlapon és a címkén).

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)