Collaborate with your co-registrants

Együttműködés a társregisztrálóival

Minden társregisztráló közös felelősége a közösen benyújtott regisztrálási információk frissítése. Ide tartoznak az anyag fiziko-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai tulajdonságaira, az osztályozásra és címkézésre vonatkozó információk, valamint a biztonságos felhasználásra vonatkozó útmutatók.

Ha a frissítés közösen benyújtott információkat érint, a vezető regisztrálónak kell frissítenie a regisztrálást a közös benyújtás tagjainak nevében.

Ehhez a munkához együttműködési megállapodást kell kötni. Emellett a frissítések némelyike új költségekkel járhat, ezért egy olyan mechanizmust kell felállítani, amelynek keretében megegyezhet társregisztrálóival ezen költségek megosztásának módjáról.

A regisztrálási dokumentáció közösen benyújtott adatait például a következő esetekben kell frissíteni IUCLID formátumban:

  • Ha tudomására jutnak az anyag új, veszélyes tulajdonságai, például a rendszeres szakirodalmi áttekintés során vagy új információk vevő általi közlése révén.
  • Ha az anyaggal kapcsolatban például új felhasználások vagy ellenjavallt felhasználások azonosítását követően aktualizálni kell a közösen benyújtott kémiai biztonsági jelentést.
  • Ha például az osztályozási és címkézési (CLP) rendelet módosításai miatt, illetve amikor a veszélyes tulajdonságokra vonatkozóan új információk válnak elérhetővé, az anyag osztályozása és címkézése változik.
  • Ha a közös benyújtásban részt vevő vállalat növeli termelési mennyiségét, így magasabb mennyiségi tartományba esik. Ha a magasabb mennyiségi tartományban történő regisztráláshoz szükséges információ még nem áll rendelkezésre a közös benyújtásban, azt létre kell hozni és mellékelni kell a dokumentációban. A társregisztrálóknak meg kell állapodniuk abban, hogy milyen megközelítést alkalmaznak. Legalább a közös benyújtás összes regisztrálóját meg kell kérdeznie arról, hogy rendelkeznek-e releváns információval, illetve hogy kívánnak-e magasabb mennyiségi tartományba kerülni.
  • Az ECHA vagy egy tagállam további információt kér a társregisztrálóktól a dokumentáció- vagy anyagértékelés során. Azoknak a társregisztrálóknak, akik a határozat címzettjei, meg kell állapodniuk a megkeresés teljesítésének módjáról.