Az első lépések

A legtöbb vállalat egy vagy több módon használja fel a vegyi anyagokat. Ezek az anyagok elengedhetetlenül szükségesek mindennapi életünkben és gazdaságunkhoz, mindazonáltal biztonságos kezelést igényelnek az emberi egészség és a környezet megóvása érdekében. 

A vegyi anyagok gyártására, szállítására és biztonságos használatára az Európai Gazdasági Térség (EGT) teljes területén ugyanazok az előírások vonatkoznak. Az EGT magában foglalja az uniós tagállamokat, valamint Izlandot, Liechtensteint és Norvégiát. Ezek az előírások a szállítói láncon betöltött szerepüktől és az általuk gyártott, importált, exportált, szállított vagy felhasznált termékektől függetlenül érvényesek a vállalatokra.

Ez azt jelenti, hogy a jogszabályok nagy valószínűséggel az Ön üzleti tevékenységeit is érintik bizonyos formában. A jogszabályok

  • a vegyi anyagokat alapanyag vagy késztermék formájában gyártó, importáló, forgalmazó vagy felhasználó valamennyi ágazatra kiterjednek (nemcsak a vegyiparra)
  • Önre is vonatkoznak, függetlenül vállalata méretétől
  • Ön felelőssé válik a forgalomba hozott vagy felhasznált anyagok biztonságos használatáért
  • A szállítói lánc valamennyi szereplőjével szemben elvárás a vegyi anyagok biztonságos használatára vonatkozó információk közlése
  • A fogyasztóknak jogukban áll érdeklődni az árucikkekben előforduló, különös aggodalomra okot adó anyagokról

Az Ön teendőit a forgalomba hozott vagy felhasznált termékek típusa határozza meg:

  • önmagukban előforduló anyagok, ideértve a fémeket is
  • keverékek vagy
  • árucikkek

Amennyiben veszélyes terméket hoz forgalomba, egyéb követelményeknek is meg kell felelnie. 

Ha ez újdonság Önnek, kezdjen el cselekedni. Első lépésben határozza meg a szállítói láncban betöltött szerepét minden termék vonatkozásában, majd derítse ki, mi az elvárás Önnel szemben. Egyetlen vállalat többféle szerepkört is betölthet.


 

Kép

 

Kép

 

Kép

 

Kép

 

Kép

 

Kép

 

Kép