Mi a teendő, ha nem jól jelölte meg a kkv-kategóriát?

Kövesse az alábbi iránymutatásokat, ha azt észlelte, hogy vállalatára (vagy az Ön által egyedüli képviselőként képviselt vállalatra) vonatkozóan hibás méretet adott meg a REACH-IT-n keresztül, és ezt a hibás KKV-kategóriát regisztrációk, aktualizálások és bejelentések benyújtása révén megerősítette.

Az ECHA által megindított KKV-hitelesítési eljárás előtt

Image

Tájékoztassa az ECHA-t a hibás vállalatméret-kategória megadásáról a „Helpdesk contact form" (Az információs szolgálat kapcsolatfelvételi űrlapja) kitöltésével. Az elérhetőségi adatainak megadását követően, kérjük, válassza ki az „I have a question related to the dossier submission to ECHA... " (Kérdést tennék fel az ECHA-hoz történő dokumentációbenyújtást illetően) opciót, töltse ki a kívánt mezőket, majd adja meg a helyes benyújtási számot. Győződjön meg arról, hogy ezúttal helyes vállalatméretet adott meg. Amennyiben több benyújtást eszközölt, jelölje meg mindazon dokumentumokat, amelyekre a méretkategória-aktualizálás vonatkozik.

ECHA Helpdesk contact form (Az ECHA információs szolgálatának kapcsolatfelvételi űrlapja)

 
Image

Miután a fenti 1. pontban megadottak szerint tájékoztatta az ECHA-t a hibásan megadott vállalatméret-kategóriáról, az ECHA írásban kapcsolatba lép Önnel, majd a REACH-IT-fiókján keresztül új számlá(ka)t kap. Kérjük, egyenlítse ki a javított vállalatméretnek megfelelő új számlá(ka)t, figyelemmel az azo(ko)n szereplő határidőkre.

 

A fenti utasításokat követve elkerülheti az igazgatási díjakat. Az ECHA nem vet ki igazgatási díjat, ha a regisztrálók helyesbítik a hibásan megadott méretkategóriára vonatkozó bejelentésüket azáltal, hogy az Ügynökséget írásban értesítik, mielőtt az ECHA elindítja a KKV-hitelesítési eljárást.

Fontos: A vállalati profil REACH-IT-n keresztül történő aktualizálásával nem lehet kiküszöbölni az igazgatási díjakat.

Ne feledje, ha az ECHA kapcsolatba lépett Önnel, hogy igazolja a bejelentett KKV-kategóriát, a KKV-hitelesítési eljárásban eszközölt (összes) benyújtás esetében a javított vállalatméret-kategóriának megfelelő pontos díjösszeg fennmaradó részének kiegyenlítésén túl igazgatási díjat is kell fizetnie, feltéve, hogy a KKV-hitelesítés azzal az eredménnyel jár, hogy a vállalat méretkategóriája nagyobb a benyújtás(ok) időpontjában megadottnál.

Ajánlatos vállalata vagy az Ön által egyedüli képviselőként képviselt vállalat profilját a REACH-IT-n keresztül mindenkor aktualizálni annak érdekében, hogy a jövőbeli benyújtások ne eredményezzenek nem megfelelő számlákat.

Az ECHA által megindított KKV-hitelesítési eljárás után

Mihelyt az ECHA kapcsolatba lépett Önnel, hogy igazolja a bejelentett KKV-kategóriát, igazgatási díjat kell fizetnie, amennyiben a KKV-hitelesítés azzal az eredménnyel jár, hogy a vállalat méretkategóriája nagyobb a benyújtás(ok) időpontjában megadottnál. Ezenfelül a KKV-hitelesítési eljárás során eszközölt benyújtás(ok) esetében kiszámlázzák Önnek a helyes vállalatméret-kategóriának megfelelő teljes díj fennmaradó részét.

Mindazonáltal, a díjjal terhelt szolgáltatások osztályozásáról szóló MB/D/29/2010 igazgatótanácsi határozat legutóbbi módosításaival összhangban, miként azt az MB/21/2012/D igazgatótanácsi határozat bevezette, azok a vállalatok, amelyek az ECHA első megkeresését követően megfelelően kiigazítják az általuk rosszul megadott vállalatméret-kategóriát, az alkalmazandó adminisztratív díjból 50 százalékos kedvezményre jogosultak. Ennélfogva, ha az ECHA levelet küld Önnek a KKV-hitelesítési eljárás megindításáról, és Ön észreveszi, hogy vállalatának méretét hibásan adta, illetve erősítette meg, a díjcsökkentés érvényesítése érdekében az alábbiak szerint járjon el:

Image

Adja meg a helyes vállalatméretet a Declaration of wrong size (Rossz vállalatméretre vonatkozó nyilatkozat) az ECHA hitelesítési eljárást kezdeményező leveléhez csatolt, a vállalat KKV-díjcsökkentésére vonatkozó űrlap kitöltésével.

 
Image
A megfelelően kitöltött és aláírt Declaration of wrong size (Rossz vállalatméretre vonatkozó nyilatkozat) űrlapot küldje el az ECHA-nak a fentiekben említett levél keltezésétől számított 21 naptári napon belül e-mailben az sme-verification@echa.europa.eu címre, illetve postai úton vagy futárral a következő címre:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

Ezenfelül, ha vállalatának méretét nem KKV-ként (nagyvállalat) aktualizálja, a megfelelően kitöltött Declaration of wrong size (Rossz vállalatméretre vonatkozó nyilatkozat) űrlapon kívül nem szükséges további dokumentumokat küldenie az ECHA számára. Mindazonáltal, ha az adott nyilatkozatot követően az aktualizált vállalatméret még a KKV kategóriába tartozik (azaz az aktualizálás során a kategóriák mikrovállalkozásról kisvállalkozásra, mikrovállalkozásról középvállalkozásra, illetve kisvállalkozásról középvállalkozásra változtak), az aktualizált KKV-státusz igazolása céljából dokumentumküldési kötelezettsége továbbra is fennáll.

 

Tartsa szem előtt, hogy ha az ECHA által meghatározott határidőn túl nyújtja be a hibás vállalatméretre vonatkozó bevallását, elveszíti az igazgatási díjak 50 százalékos csökkentésére vonatkozó jogosultságát.

Ajánlatos vállalata vagy az Ön által egyedüli képviselőként képviselt vállalat profilját a REACH-IT-n keresztül mindenkor aktualizálni annak érdekében, hogy a jövőbeli benyújtások ne eredményezzenek nem megfelelő számlákat.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)