Testrichtsnoeren van de OESO en de EU

De studies voor REACH-informatievereisten voor ecotoxiciteit, toxiciteit en fysisch-chemische eigenschappen worden doorgaans gegenereerd met gebruik van testrichtsnoeren. Deze officiële richtsnoeren zijn goedgekeurd door de OESO en de EU.

Naar aanleiding van wetenschappelijke en regelgevende ontwikkelingen worden de testrichtsnoeren bijgewerkt en worden er nieuwe ingevoerd. ECHA ondersteunt met deze webpagina registranten door aan te geven hoe die richtsnoeren kunnen worden gebruikt bij het voldoen aan de informatievereisten volgens REACH. Zo is er een beschrijving van de rol van nieuwe testrichtsnoeren binnen teststrategieën, indien van toepassing. Deze informatie wordt gegeven voordat de ECHA-richtsnoerdocumenten officieel worden bijgewerkt.

Sommige van de testrichtsnoeren kunnen vervat zijn in het "Richtsnoer voor informatie-eisen en chemischeveiligheidsbeoordeling". In die gevallen dient dit richtsnoerdocument te worden geraadpleegd in aanvulling op de informatie op deze bladzijde.

In de rubrieken hieronder worden specifieke verwijzingen gegeven naar het OESO-testrichtsnoer en naar de EU-testmethoden, indien deze beschikbaar zijn.

eu test guidelines - expandable

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer