Partnersdienst voor aanvragers

Ondernemingen, consortia, brancheverenigingen en adviesorganisaties kunnen gebruikmaken van de partnersdienst voor aanvragers om een geschikte partner te vinden voor hun autorisatieaanvragen. Ook ondernemingen die mogelijke vervangende stoffen hebben, kunnen van deze dienst gebruikmaken.

U kunt dit op twee manieren doen:

  1. u kunt de identiteit en contactgegevens van potentiële aanvragers vinden, alsook informatie over de stoffen, de gebruiksvormen, de plaats in de toeleveringsketen en het soort samenwerking waarnaar u op zoek bent;
  2. u kunt uw informatie toevoegen, zodat anderen contact met u kunnen opnemen. Alle in dit formulier verstrekte informatie wordt openbaar gemaakt.

Gebruik van deze dienst is beperkt tot de stoffen op de autorisatielijst (Bijlage XIV van REACH) en de stoffen die worden aanbevolen voor opname op de autorisatielijst.

Toon uw belangstelling

Fill in the webform 

Download de contactenlijst

Ik heb deze juridische mededeling en disclaimer gelezen en ga ermee akkoord.

Contact list [XLSX]

Disclaimer en voorwaarden

De gebruikers van deze vorm van dienstverlening stemmen ermee in dat ECHA de informatie verstrekt zoals het deze heeft ontvangen. ECHA waarborgt niet de echtheid noch de juistheid van de verstrekte informatie. Evenmin controleert ECHA of de verstrekte informatie actueel is. Opname op de lijst mag niet worden opgevat als steun of kwaliteitsgarantie van de zijde van ECHA voor enige informatie of diensten die door de gebruikers worden geboden. De gebruikers van de informatie gaan ermee akkoord dat ECHA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die de publicatie of het gebruik van deze informatie zou kunnen veroorzaken aan de indiener van de informatie, de gebruiker van de dienst of enige derde partij. Gepubliceerde informatie kan door ECHA worden verwijderd op eigen initiatief of op verzoek van de indiener van de informatie. Een dergelijk verzoek moet worden gezonden naar het volgende e-mailadres: data-protection-officer@echa.europa.eu.