Het karakteriseren en identificeren van uw stof

Voor de meeste REACH-, CLP- en biocidenprocedures moet u de volgende informatie opnemen in uw dossier om de stof duidelijk te identificeren:

  • de naam van de stof en bijbehorende identificaties. Dit kan bijvoorbeeld de IUPAC-naam, het EINECS- of ELINCS-nummer of het CAS-nummer zijn;
  • de molecuul- en structuurformules, indien van toepassing;
  • informatie over de samenstelling en zuiverheid van de stof;
  • spectrale gegevens en andere analytische informatie om de identiteit en samenstelling van de stof te verifiëren.

De specifieke voorschriften met betrekking tot stoffen met één bestanddeel, stoffen met meerdere bestanddelen en UVCB-stoffen zijn beschreven in het Richtsnoer voor identificatie en naamgeving van stoffen volgens REACH en CLP.

ECHA moet concluderen dat de identiteit die u uw stof hebt gegeven correct is. Om dit te doen moeten passende kwaliteitsspectra en chromatogrammen, evenals andere analytische informatie, worden opgenomen in het dossier. Het is belangrijk dat de spectra, chromatogrammen en andere analytische informatie volledig worden geëvalueerd en dat de interpretatie hiervan in het dossier wordt gepresenteerd.

Voor meer informatie over het opstellen van het onderdeel stofidentiteit van uw REACH-registratiedossier zie Handleiding voor het indienen van gegevens 18: Het rapporteren van de identiteit van een stof in IUCLID 5 voor registratie in het kader van REACH.