Met richtsnoeren wordt gestreefd naar een soepele tenuitvoerlegging van de wetgeving op ECHA's werkterrein. Richtsnoeren beschrijven hoe u het beste aan uw verplichtingen kunt voldoen. Ze zijn ontwikkeld in samenwerking met veel belanghebbenden: het bedrijfsleven, de lidstaten en ngo's.

 

Richtsnoeren

Afbeelding
Vele belanghebbenden hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van deze documenten: het bedrijfsleven, de lidstaten en ngo’s. Deze documenten hebben tot doel de tenuitvoerlegging van de wetgeving onder ECHA’s taakopdracht gemakkelijker te maken door te beschrijven hoe aan de verplichtingen moet worden voldaan.

 

Factsheets

Afbeelding
Hierin worden specifieke hoofdpunten behandeld over een aantal belangrijke thema’s die onder de verantwoordelijkheid van ECHA vallen, zoals de wetgeving over chemische stoffen en IT-tools, voor zover deze nog niet in richtsnoeren en handleidingen aan bod zijn gekomen.

 

Wegwijzers

Afbeelding
Deze documenten bieden concrete informatie over de vereisten uit hoofde van REACH, CLP en BPR en over de beste methoden om hieraan te voldoen.

 

Beknopt richtsnoer

Afbeelding
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) stelt een reeks verkorte versies van de REACH-richtsnoeren (begeleidingsdocumenten) samen om de oorspronkelijke door het Agentschap gepubliceerde richtsnoeren toegankelijker te maken voor de industrie.

 

Tabel raadplegingsprocedure

Afbeelding
Raadpleeg de verschillende stappen voor het samenstellen en bijwerken van richtsnoeren.

 

Formats

Afbeelding
Het bedrijfsleven en de autoriteiten kunnen hier de modellen (templates) downloaden die zij in verband met REACH, CLP en BPR moeten gebruiken.