Wat u moet doen als u de categorie voor de grootte van de onderneming onjuist heeft aangegeven

Volg deze instructies als u zich realiseert dat u in REACH-IT een onjuiste groottecategorie hebt opgegeven voor uw bedrijf (of het bedrijf dat u vertegenwoordigt als enige vertegenwoordiger) en dat u deze onjuiste mkb/kmo-categorie hebt bevestigd bij de indiening van registraties, bijwerkingen of kennisgevingen:

Voordat ECHA is begonnen met een mkb/kmo-verificatieprocedure

Image

Informeer ECHA over de onjuiste opgave van de bedrijfsgroottecategorie door het contactformulier van de helpdesk in te vullen. Kies na het invullen van uw contactgegevens de optie ‘I have a question related to the dossier submission to ECHA... ' (Ik heb een vraag met betrekking tot de dossierindiening bij ECHA), vul de vereiste velden in en geef het correcte indieningsnummer op. Zorg ervoor dat u dit keer de juiste bedrijfsgrootte opgeeft. Als u meerdere indieningen hebt, geeft u alle indieningen op waarop deze aanpassing van de groottecategorie betrekking heeft.

Contactformulier ECHA Helpdesk

 
Image

Nadat u ECHA op de hoogte hebt gebracht van de onjuiste bedrijfsgroottecategorie zoals in punt 1 hierboven is beschreven, ontvangt u via uw REACH-IT-account een mededeling, gevolgd door een nieuwe factuur of nieuwe facturen. Betaalt u alstublieft de nieuwe factu(u)r(en) voor de herziene bedrijfsgrootte vóór de op de factu(u)r(en) aangegeven vervaldatum.

 

Als u de bovenstaande instructies volgt, kunt u mogelijk voorkomen dat er administratiekosten in rekening worden gebracht. ECHA brengt geen administratiekosten in rekening als registranten hun onjuist opgegeven groottecategorie schriftelijk aan het Agentschap rectificeren voordat ECHA is begonnen met de mkb/kmo-verificatieprocedure.

Belangrijk: bijwerken van het bedrijfsprofiel in REACH-IT is niet voldoende om de administratiekosten te vermijden.

Denk eraan: zodra ECHA contact met u heeft opgenomen om de opgegeven mkb/kmo-categorie te verifiëren, worden er administratiekosten in rekening gebracht boven op het restant van de vergoeding die hoort bij de herziene bedrijfsgroottecategorie voor alle indieningen waarop de mkb/kmo-verificatieprocedure betrekking heeft, aangenomen dat uit de mkb/kmo-verificatie blijkt dat het bedrijf in een hogere groottecategorie valt dan bij de indiening(en) is opgegeven.

U wordt aangeraden het profiel in REACH-IT van uw bedrijf of het bedrijf dat u vertegenwoordigt als enige vertegenwoordiger altijd up-to-date te houden om onjuiste facturen voor toekomstige indieningen te voorkomen.

Nadat ECHA is begonnen met een mkb/kmo-verificatieprocedure

Zodra ECHA contact met u heeft opgenomen om de opgegeven mkb/kmo-categorie te verifiëren, worden er administratiekosten in rekening gebracht als uit de mkb/kmo-verificatie blijkt dat het bedrijf in een hogere groottecategorie valt dan bij de indiening(en) is opgegeven. Daarnaast ontvangt u een factuur voor het restant van de vergoeding die overeenkomt met de correcte bedrijfsgroottecategorie voor alle indieningen waarop de mkb/kmo-verificatieprocedure betrekking heeft.

In overeenstemming met de wijzigingen van besluit MB/D/29/2010 van de raad van bestuur van ECHA over de indeling van de diensten waarover een administratief recht wordt geïnd, zoals geïntroduceerd in besluit MB/21/2012/D van de raad van bestuur, kunnen bedrijven die hun bedrijfsgrootte correct rectificeren nadat ECHA voor het eerst contact met hen heeft opgenomen echter profiteren van een vermindering van vijftig procent van de toepasselijke administratiekosten. Als u de brief van ECHA ontvangt over het opstarten van de mkb/kmo-verificatieprocedure en zich realiseert dat u de grootte van uw bedrijf onjuist hebt opgegeven en bevestigd, dient u derhalve het volgende te doen om van de vermindering te kunnen profiteren:

Image

Geef de correcte bedrijfsgrootte op door de verklaring van onjuiste grootte in te vullen (meegestuurd met de brief van ECHA over het begin van de verificatie van het recht van uw bedrijf op verlaging van de vergoeding voor kleine en middelgrote ondernemingen).

 
Image
Stuur de correct ingevulde en ondertekende verklaring van onjuiste grootte naar ECHAbinnen 21 kalenderdagen na de datum van bovengenoemde brief, via e-mail aan sme-verification (at) echa.europa.eu of per post of koerier naar het volgende adres:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

Als u uw bedrijfsgrootte bijwerkt naar niet-mkb/kmo (groot), hoeft u ECHA verder geen documenten te verstrekken, alleen de correct ingevulde verklaring van onjuiste bedrijfsgrootte. Valt echter na deze verklaring de bijgewerkte bedrijfsgrootte nog steeds binnen de mkb/kmo-categorieën (d.w.z. bijwerking van micro naar klein, van micro naar middelgroot of van klein naar middelgroot) dan bent u nog steeds verplicht documenten te sturen waarmee u uw bijgewerkte mkb/kmo-status kunt aantonen.

 

Denk eraan dat u niet meer in aanmerking komt voor verlaging van de administratiekosten met vijftig procent als u uw verklaring van onjuiste bedrijfsgrootte indient na het verstrijken van de door ECHA bepaalde uiterste datum.

U wordt aangeraden het profiel in REACH-IT van uw bedrijf of het bedrijf dat u vertegenwoordigt als enige vertegenwoordiger altijd up-to-date te houden om onjuiste facturen voor toekomstige indieningen te voorkomen.

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)