Verzoek om een alternatieve chemische naam in mengsels

 

U kunt bij ECHA een verzoek indienen tot gebruik van een alternatieve chemische naam voor een stof in mengsels die volgens CLP worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt.

Stel uw verzoek op met de nieuwste versie van IUCLID en dien het in met behulp van het onderstaande specifieke webformulier.

Belangrijk: Voor facturering en communicatie is een REACH-IT-account nodig.

Opstellen van een verzoek

1. Maak in REACH-IT een account aan als u er nog geen heeft.

2. Maak in IUCLID een verzoeksdossier voor een alternatieve naam aan.

De onderstaande informatie moet in het dossier worden opgenomen:

  • identiteit van de verzoeker;
  • de voorgestelde alternatieve chemische naam;
  • identiteit en samenstelling van de stof;
  • informatie over de indeling en etikettering van de stof;
  • de handelsnaam/namen van het mengsel/de mengsels waarvan de stof deel uitmaakt en waarvoor een alternatieve chemische naam wordt aangevraagd;
  • SDS van de stof waarvoor een alternatieve chemische naam wordt aangevraagd;
  • SDS van het mengsel/de mengsels waarvan de stof deel uitmaakt;
  • onderbouwing waaruit blijkt dat de verzoeker een commercieel belang heeft dat het waard is te worden beschermd door niet-openbaarmaking van de daadwerkelijke naam van de stof; en
  • onderbouwing waaruit blijkt dat het gebruik van de alternatieve chemische naam voldoet aan de eis dat voldoende informatie wordt verstrekt om op de werkplek eventueel benodigde maatregelen te kunnen nemen ten aanzien van veiligheid en gezondheid en de risico's bij het hanteren van het mengsel beheersbaar zijn.

De voorgestelde alternatieve chemische naam kan verwijzen naar de belangrijkste functionele chemische groepen van de stof of naar een alternatieve aanduiding.

Tip: het is raadzaam om bij het bepalen van de alternatieve naam gebruik te maken van de "Lexicon-handleiding" (bijlage VI, deel B van de Richtlijn inzake gevaarlijke preparaten).

Zie ook de handleiding voor het indienen van een verzoek voor het gebruik van een alternatieve chemische naam voor een stof in een mengsel.


3. Het IUCLID-dossier en de verplichte bijlagen moet via het webformulier worden ingediend.

Indien u na het indienen van het verzoek geen bevestiging van ontvangst heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de ECHA-helpdesk."

Verdere afhandeling

Nadat het verzoek is ontvangen, voert ECHA een viruscontrole en een controle op de bedrijfsregels uit om te verifiëren dat het dossier volledig is en kan worden verwerkt.

Als het dossier slaagt voor de controle op de bedrijfsregels, stuurt ECHA u een factuur. Wanneer ECHA de betaling heeft ontvangen, wordt binnen zes weken een besluit over het verzoek tot gebruik van een alternatieve naam aan u meegedeeld.

Als ECHA het verzoek tot gebruik van een alternatieve chemische naam niet honoreert, of als ECHA later zijn goedkeuring voor het gebruik van de alternatieve chemische naam wijzigt of intrekt, kan om herziening van het besluit worden verzocht. Het verzoek tot herziening moet binnen twee maanden na ontvangst van het besluit worden ingediend met behulp van een specifiek webformulier.

Let op: ECHA stuurt altijd alle communicatie met betrekking tot het verzoek, inclusief het besluit, via het REACH-IT-systeem rechtstreeks naar de verzoeker.

Dien een verzoek in tot herziening van een besluit over het gebruik van een alternatieve chemische naam

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)