Aanbevelingen voor registranten

Aanbevelingen voor registranten

Aanbevelingen voor registranten

Alle REACH-registranten moeten proactief de informatie in hun registratiedossiers doorlichten en updaten en worden aangemoedigd om de kwaliteit en relevantie van de erin opgenomen gegevens te verbeteren. De volgende aanbevelingen zijn gebaseerd op bevindingen uit de beoordelingsactiviteiten.