Gelijkheid van stoffen vaststellen

Bedrijven die dezelfde stof vervaardigen en importeren moeten gezamenlijk registreren. Als de stoffen niet gelijk zijn, dienen ze niet gezamenlijk te registeren. Hoe kunt u bepalen of twee stoffen gelijk zijn?

Voor een duidelijk gedefinieerde stof moet u de algemene beginselen uit het richtsnoer toepassen

Gebruik de algemene beginselen die zijn beschreven in hoofdstuk 5 van het Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH en CLP:

  1. Duidelijk gedefinieerde stoffen worden als gelijk beschouwd wanneer ze uit dezelfde hoofdbestanddelen bestaan: hun gelijkheid wordt bepaald door hun samenstelling.
  2.  Een stof met één bestanddeel is een stof waarin het hoofdbestanddeel aanwezig is in een concentratie van ten minste 80%.
  3. Een stof met verscheidene bestanddelen is een stof waarin ten minste twee bestanddelen aanwezig zijn in een concentratie tussen 10% en 80%, en geen van de bestanddelen in een concentratie hoger dan 80%.
  4. De zuiverheidsgraad van een stof is niet van invloed op de gelijkheid.
  5. Onzuiverheden die het gevolg zijn van het productieproces kunnen voor gelijke stoffen verschillend zijn.
  6. Of stoffen nu van technische kwaliteit, analytische kwaliteit of zuiver zijn, ze zijn gelijk zolang ze uit hetzelfde hoofdbestanddeel of dezelfde hoofdbestanddelen bestaan.
  7. Gelijke stoffen kunnen afhankelijk van hun kwaliteit een verschillend zuiverheids-/onzuiverheidsprofiel hebben.

Bij uw beoordeling of u gezamenlijk met andere bedrijven kunt registreren, kunt u tot drie verschillende conclusies komen:

  1. U kunt met zekerheid gezamenlijk registreren, omdat uw stoffen uit hetzelfde hoofdbestanddeel of dezelfde hoofdbestanddelen bestaan.
  2. U kunt met zekerheid niet gezamenlijk registreren, omdat uw stoffen niet uit hetzelfde hoofdbestanddeel of dezelfde hoofdbestanddelen bestaan.
  3. Een gezamenlijke registratie van de stoffen is mogelijk, mits een motivatie wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij grensgevallen tussen een stof met één bestanddeel en een stof met verscheidene bestanddelen.

Voor een UVCB-stof moet u op zoek gaan naar voorbeelden en sectorspecifieke richtsnoeren

Als u een stof hebt uit de UVCB-categorie (stoffen met een onbekende of variabele samenstelling, complexe reactieproducten en biologische materialen), is er geen gemeenschappelijk basiskenmerk dat gezamenlijke registratie van stoffen rechtvaardigt.

Raadpleeg het Richtsnoer voor de identificatie en naamgeving van stoffen in REACH en CLP voor uitgebreidere informatie over wanneer twee UVCB-stoffen wel en niet samen geregistreerd kunnen worden. De samenstelling, de bron en het vervaardigingsproces zijn bepalende factoren hiervoor.

U kunt ook sectorspecifieke ondersteuningspagina's op de ECHA-website raadplegen. Samen met de officiële ECHA-richtsnoeren kunnen de sectorspecifieke aanwijzingen u helpen om uw stoffen op de juiste manier te identificeren en zo te voldoen aan de vereisten van de REACH-verordening inzake stofidentificatie. Ze kunnen u ook helpen bij het nemen van beslissingen over gelijkheid van stoffen.